Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

EV Du kan manuelt

EV Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (EV) Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen. 3 Tryk på / for at justere eksponeringen t [OK]. Du kan også justere eksponeringen ved at trykke på z på justeringsbjælken og trække til højre eller venstre. Bemærk • Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv. zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder Overeksponering = for meget lys Hvidligt billede Lavere EV-indstilling – Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Korrekt eksponering Højere EV-indstilling + Undereksponering = for lidt lys Mørkere billede 72 DK

ISO Indstiller lysfølsomheden, når kameraet er i Auto programmeret-tilstand, eller når Valg af motiv er indstillet til (Under vandet). 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (ISO) t ønsket tal (Auto) / / / / / Indstiller automatisk ISO-følsomheden. Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal). Bemærk • Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 125] til [ISO 800], når optagetilstanden er sat til serieoptagelsestilstanden. zJustering af ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks) ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden. Høj ISO-følsomhed Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør. Imidlertid opstår der ofte støj i billedet. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Lav ISO-følsomhed Optager et blødere billede. Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere. zTips til forebyggelse af sløring Selv om kameraet holdes stille, bevæger motivet sig under eksponeringen og optagelsen bliver sløret, når udløserknappen trykkes ned. Kamerarystelser reduceres automatisk, men funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv vis. Motivslør opstår ofte under forhold med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder. I sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips. • Vælg en højere ISO-følsomhed så lukkerhastigheden er hurtigere. • Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv. 73 DK