Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

AF-lampe AF-lampen

AF-lampe AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet let at fokusere, når udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses. -indikatoren vises på dette tidspunkt. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t ønsket tilstand Auto Fra Bruger AF-lampe. Bruger ikke AF-lampe. Bemærkninger • Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på midten af motivet. • Du kan ikke anvende AF-lampen i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – Når tilstanden (Landskab), (Tusmørke), (Kæledyr), (Fyrværkeri) eller (Højhastighedslukker) er valgt i Valg af motiv. – Når [Undervandshus] er indstillet til [Til]. – Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. • Når du anvender AF-lampen, er den normale AF-områdesøgerramme deaktiveret, og der vises en ny AFområdesøgerramme med en prikket linje. AF giver forrang til motiver, der befinder sig nær midten af rammen. • AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal man ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 112 DK

MENU/Indstillingersøgning Gitterlinje Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t ønsket tilstand Til Fra Viser gitterlinjerne. Gitterlinjerne optages ikke. Viser ikke gitterlinjerne. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 113 DK