Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

TransferJet Du kan

TransferJet Du kan vælge kommunikationsindstillinger for TransferJet. TransferJet er en trådløs overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved at placere to produkter, du ønsker at oprette kommunikation i mellem, tæt op ad hinanden. Du kan se om dit kamera er udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter (TransferJet)-mærkatet i bunden af kameraet. Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder mellem TransferJet-kompatible enheder. Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående yderligere oplysninger om TransferJet. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [TransferJet] t ønsket tilstand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Til Fra Kommunikerer via TransferJet. Kommunikerer ikke via TransferJet. MENU/Indstillingersøgning Bemærkninger • [TransferJet] er altid indstillet til [Fra] under Nem-tilstand. • Om bord på fly indstilles [TransferJet] til [Fra]. Endvidere skal bestemmelserne for det sted, hvor kameraet bruges, altid overholdes. • Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja] og igen rette de to (TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden. • Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner pga. lokale love og bestemmelser. • Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet. Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner på overførsel af elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet. Indeks zHvad er TransferJet? TransferJet giver dig mulighed for at dele billeder ved at sende og modtage billeddata. Indsæt en Memory Stick med TransferJet i dit kamera og ret de to (TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed, der understøtter denne funktion, ind efter hinanden. Du kan finde flere oplysninger om billedoverførsel på side 95. 134 DK

Eye-Fi Indstiller om overførselsfunktionen på et Eye-Fi-kort (kommercielt tilgængeligt) skal anvendes, når du anvender et Eye-Fi-kort med dette kamera. [Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fikort ind i kameraet. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Eye-Fi] t ønsket tilstand Til Fra Anvender overførselsfunktionen. Skærmikonet for Eye-Fi-tilstand på LCD-skærmen ændres afhængigt af Eye-Fi-kortets kommunikationstilstand. Eye-Fi-kortet er i standby-tilstand. Der er ikke noget billede, som skal sendes. Eye-Fi-kortet er i overførselsstandby-tilstand. Eye-Fi-kortet er i tilslutningstilstand. Eye-Fi-kortet overfører billeder. Der opstod en fejl. Anvender ikke overførselsfunktionen. Bemærkninger • Fra og med marts 2010 sælges Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan og nogle lande i den Europæiske Union. • For yderligere oplysninger om Eye-Fi-kortet kontaktes producenten eller sælgeren af Eye-Fi-kort direkte. • Eye-Fi-kort er kun tilladt i de lande og regioner, hvor de blev købt. Du kan muligvis blive holdt ansvarlig pga. lokale bestemmelser. • Eye-Fi-kort er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Du skal ikke indsætte Eye-Fi-kortet, på steder hvor trådløst LAN er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Hvis Eye-Fi-kortet er indsat, indstilles [Eye-Fi] til [Fra]. Når overførselsfunktionen på Eye-Fi-kortet er indstillet til [Fra], vises på LCD-skærmen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Overfører billeddata vha. Eye-Fi-kortet 1 Indstil indstillingerne for det trådløse LAN-adgangspunkt eller indstillingerne for overførselsretningen for Eye-Fi-kort. Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger. 2 Når indstillingerne er afsluttet, skal du sætte Eye-Fi-kortet ind i kameraet og optage billederne. De optagede billeder overføres automatisk via det trådløse LAN til pc’en osv. Fortsættes r 135 DK