Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der giver dig mulighed for at angive de billeder på hukommelseskortet, som du senere ønsker at udskrive. (Udskriftsbestilling)-mærket vises for registrerede billeder. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t t ønsket tilstand (Dette bil.) (Flere billeder) (Indstiller alle fra denne dato) (Markerer alle i denne mappe) (Fjerner alle fra denne dato) (Afmark. alle i denne mappe) Bestiller udskrivning af det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og bestille udskrift af flere billeder. Udfør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede der skal udskrives og tryk derefter på det. Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal udskrives. Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne - mærket. 2Tryk på [OK] t [OK]. Indstiller udskriftsbestilling for alle billeder i datoområdet eller mappen. Tryk på [OK] efter trin 2. Annullerer udskriftsbestilling af alle billeder i datoområdet eller mappen. Tryk på [OK] efter trin 2. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærkninger • (Udskriftsbestilling)-mærket kan ikke tilføjes til følgende billeder: – Film – Billeder i den interne hukommelse • Du kan tilføje et (Udskriftsbestilling)-mærke på op til maksimalt 999 billeder. 104 DK

Roter Roterer et stillbillede. Brug denne funktion til at vise et vandret positioneret billede i lodret position. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Roter) 3 / t [OK] Bemærkninger • Du kan ikke rotere følgende billeder: – 3D-billeder – Film – Billeder, der er vist i en serieoptagelsesgruppe – Beskyttede stillbilleder • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer. • Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke, afhængigt af softwaren. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 105 DK