Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

LUN-indstillinger

LUN-indstillinger Indstiller metoden for visning af optagemediet på en computerskærm eller anden skærm, når kameraet er tilsluttet til en computer eller AV-komponent vha. en USB-forbindelse. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [LUN-indstillinger] t ønsket tilstand Flere Enkelt Både billederne på hukommelseskortet og i den interne hukommelse vises. Vælg denne indstilling når du tilslutter kameraet til en computer. Når der er indsat et hukommelseskort i kameraet, vises de billeder, der ligger på hukommelseskortet, og når det ikke er indsat, vises billederne i den interne hukommelse. Vælg denne indstilling hvis hverken billederne på hukommelseskortet eller dem i den interne hukommelse vises, når kameraet er sluttet til en anden enhed end en computer. Bemærk • Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere], når du overfører billeder til en medietjeneste ved hjælp af "PMB Portable". Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 130 DK

MENU/Indstillingersøgning Hent musik Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at ændre baggrundsmusik. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Hent musik] Meddelelsen "Skift musik til diasshow Tilslut til PC" vises. 2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer og start derefter "Music Transfer". 3 Følg vejledningen på skærmen for at ændre musikfiler. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 131 DK