Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Selvudløser I

Selvudløser I Nem-tilstand kan du vælge selvudløserindstillingen fra . 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Nem-tilstand) t [OK] 3 t [Selvudløser] t ønsket tilstand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Fra Til Selvudløseren anvendes ikke. Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Tryk på for at annullere. MENU/Indstillingersøgning Indeks 64 DK

Optageretning Indstil den retning som kameraet føres under optagelse i tilstandene Intelligent panorering, 3Dpanorama eller iPanorering under vand. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Optageretning) t ønsket retning Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning (Højre) (Venstre) (Op) (Ned) Panorer fra venstre til højre. Panorer fra højre til venstre. Panorer nedefra og op. Panorer oppefra og ned. MENU/Indstillingersøgning Bemærkninger • Du kan vælge [Op] og [Ned], når du har valgt [16:9] i [3D-panorama]-tilstand. • Du kan kun vælge den højre retning i [Multivinkelpanorering]-tilstanden. Indeks 65 DK