Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

3D-billederne vises ikke

3D-billederne vises ikke på tv’et, selvom kameraet er i [3D-visning]-tilstand. • Kontroller, at tv’et er indstillet til at vise 3D-billeder. Sletning Kan ikke slette et billede. • Ophæv beskyttelsen (side 103). Computere En "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory Stick"-åbning. • Kontroller, om computeren og "Memory Stick"-læseren/skriveren understøtter en "Memory Stick PRO Duo". Brugere af computere og "Memory Stick"-læsere/skrivere, der er fremstillet af andre producenter end Sony, bør kontakte disse producenter. • Hvis en "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren (side 155). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo". Din computer genkender ikke kameraet. • Når batteriniveauet er lavt, skal du sætte et opladet batteri i eller anvende lysnetadapteren (sælges separat). • Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 129). • Brug USB-kablet til at oprette forbindelse mellem computeren og kameraet. • Fjern USB-kablet fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen. • Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik. • Forbind kameraet direkte til computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Kan ikke importere billeder. • Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 155). • Når du optager billeder med et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er du muligvis ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet (side 138). "PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse. • Opret USB-forbindelsen efter computeren er tændt. "PMB Portable" starter ikke, efter du har oprettet en USB-forbindelse. • Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere]. • Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage]. • Slut computeren til netværket. Kan ikke afspille billeder på din computer. • Hvis du anvender "PMB", se "PMB Help" (side 153). • Kontakt computer- eller softwareproducenten. Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer. • Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller hukommelseskortet. Brug "PMB" til at importere filmen til din computer, og afspil derefter filmen (side 153). 168 DK

Når først billeder er blevet eksporteret til en computer, kan de ikke længere vises på kameraet. • Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en pc med dette kamera. • Registrer billedet i billeddatabasefilen og afspil det i [Datovisning] (side 101). • Visning af begivenheder er ikke til rådighed på dette kamera. Hukommelseskort Kan ikke indsætte et hukommelseskort. • Indsæt det i den rigtige retning. Du har formateret et hukommelseskort ved en fejltagelse. • Alle dataene på hukommelseskortet er blevet slettet af formateringen. Du kan ikke gendanne dem. Data optages i den interne hukommelse, selvom du har indsat et hukommelseskort. • Kontroller, at hukommelseskortet er sat så langt ind, som det kan komme. Intern hukommelse Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse. • Der er indsat et hukommelseskort i kameraet. Fjern den. Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til et hukommelseskort. • Hukommelseskortet er fyldt op. Kopier til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet. Indeks Data på hukommelseskortet eller computeren kan ikke kopieres til den interne hukommelse. • Denne funktion er ikke til rådighed. Udskrivning Kan ikke udskrive et billede. • Der henvises til printerens betjeningsvejledning. Billeder udskrives med begge kanter skåret af. • Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et billede med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i siden. • Når du udskriver billeder vha. af din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner. • Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne kan udskrives, uden at begge kanter skæres af. 169 DK