Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Batterioplader • Det

Batterioplader • Det er kun batterier af typen NP-BN1 (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren (medfølger). Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger. • CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader har følgende to blinkemønstre. Blinker hurtigt: Lampen fortsætter med at tænde og slukke med et interval på ca. 0,15 sekund. Blinker langsomt: Lampen fortsætter med at tænde og slukke med et interval på ca. 1,5 sekund. • Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du lader det opladede batteri sidde i opladeren, kan det formindske batteriets levetid. • Når CHARGE-lampen blinker, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter indsætte det samme batteri i batteriopladeren igen indtil det klikker. Hvis CHARGE-lampen blinker igen, angiver dette en batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type. Hvis batteriet er af den specificerede type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et nyt eller et andet og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl. • Hvis CHARGE-lampen blinker langsomt, er opladeren i standby-tilstand, og opladningen er midlertidigt stoppet. Opladningen stopper midlertidigt, og opladeren går i standby-tilstand, når temperaturen er uden for det område, der er passende til opladning. Opladningen genoptages og CHARGE-lampen lyser, når temperaturen vender tilbage til det område, der passende til opladning. Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 180 DK

MENU/Indstillingersøgning Intelligent panoreringstilter Den intelligente panoreringstilter (sælges separat) giver dig mulighed for at optage billeder ved at kameraet registrerer folks ansigter. Se den betjeningsvejledning der fulgte den intelligente panoreringstilter angående yderligere oplysninger. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 181 DK