Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU-punkter (Visning)

MENU-punkter (Visning) Du kan nemt vælge de forskellige visningsfunktioner fra . 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Tryk på for at få vist skærmbilledet MENU. De fire menupunkter vist under vises ikke på skærmbilledet MENU. 3 Tryk på menupunktet t ønsket tilstand. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning I tabellen nedenfor angiver kan ændres. Visningstilstand indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke Hukommelseskort Intern hukommelse Menupunkter Datovisning Mappevisning (stillbilleder) Mappevisning (MP4) MENU/Indstillingersøgning AVCHDvisning Mappevisning (Nem-tilstand) (Kalender) — — — — (Billedindeks) (Diasshow) — — (Slet) (Send via TransferJet) — — — (Male) — — (Retouchering) — — (3D-visning) — — (Visningstilstand) — (Vis serieoptagelsesgruppe) — — — — (Beskyt) DPOF — — — (Roter) — — (Indstillinger for lydstyrke) (Skærmindstil.) (Ekspo.data) (Antal billeder i indeks) (Vælg mappe) — — — Indeks Fortsættes r 14 DK

Bemærkninger • Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen. • De fire menupunkter vist under varierer i henhold til hver enkelt tilstand. Indstillingspunkter Du kan ændre indstillingerne på (Indstillinger)-skærmen. 1 Tryk på for at få vist skærmbilledet MENU. 2 Tryk på (Indstillinger) t ønsket kategori t ønsket punkt t ønsket indstilling. Kategorier Optagelsesindstil. Punkter Filmformat AF-lampe Gitterlinje Digital zoom Autoretning Guide f. scenegenk. Rødøjereduktion Lukkede øjne-adv. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Fortsættes r 15 DK