Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Import af billeder til

Import af billeder til en computer (Macintosh) 1 Tilslut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet t den mappe hvor de billeder, du ønsker at importere, er gemt. 2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet. Billedfilerne kopieres til harddisken. 3 Dobbeltklik på harddisk-ikonet t den ønskede billedfil i den mappe der indeholder de kopierede filer. Billedet vises. Afbrydelse af USB-forbindelsen Udfør procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor inden du: • Frakobler USB-kablet. • Fjerner et hukommelseskort. • Sætter et hukommelseskort ind i kameraet, efter du har kopieret billeder fra den interne hukommelse. • Slukker for kameraet. 1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på proceslinjen. 2 Klik på (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK]. Windows Vista Windows XP Afbryd-ikon Bemærkninger • Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet hen til "Trash"-ikonet, når du bruger en Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes. • Når du udfører handlinger som f.eks. import af AVCHD-film, skal du anvende "iMovie"-softwaren, der følger med Macintosh-computere. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 156 DK

Overførsel af billeder til en medietjeneste Dette kamera har et indbygget program "PMB Portable". Du kan anvende dette program til at gøre følgende: • Du kan nemt overføre billeder til en blog eller anden medietjeneste. • Du kan endda overføre billeder fra en computer, der er forbundet til Internettet, når du er væk fra hjemmet eller kontoret. • Du kan nemt registrere de medietjenester (som fx blogs), du ofte benytter. For yderligere oplysninger angående "PMB Portable", se hjælp til "PMB Portable". Start af "PMB Portable" (Windows) Når du anvender "PMB Portable" for første gang, er du nødt til at vælge sproget. Følg proceduren nedenfor for at vælge sprog. Når først sproget er valgt, er det ikke længere nødvendigt at udføre trin 3 til 5 næste gang, du anvender "PMB Portable". 1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer. Når du tilslutter kameraet til din computer, vises guiden Automatisk afspilning. Klik på [×] for at lukke guiden Automatisk afspilning for alle unødvendige drev. • Hvis den ønskede guide for Automatisk afspilning ikke vises, skal du klikke på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe]. 2 Klik på "PMB Portable". (I Windows XP skal du klikke på [PMB Portable] t [OK].) • Hvis [PMB Portable] ikke vises i guiden for Automatisk afspilning, skal du klikke på [Computer] t [PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe]. Skærmen til valg af sprog vises. 3 Vælg det ønskede sprog og klik derefter på [OK]. Skærmen til valg af region vises. 4 Vælg det passende [Region] og [Country/Area], og klik derefter på [OK]. Skærmen for brugeraftalen vises. 5 Læs omhyggeligt aftalen igennem. Hvis du accepterer aftalens betingelser, skal du klikke på [I Agree]. "PMB Portable" starter. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 157 DK