Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Betjening af kameraet

Betjening af kameraet vha. træk i LCD-skærmen Handling Viser/skjuler skærmbilledet MENU Viser/skjuler betjeningsknapperne Betjeningsmetode Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk mod højre for at få vist MENU-skærmbilledet; træk fra højre mod venstre for at skjule MENU-skærmbilledet. Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk mod venstre for at skjule betjeningsknapperne; træk fra venstre mod højre for at få vist betjeningsknapperne. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Viser det næste/ forrige billede Træk LCD-skærmen til højre eller venstre under afspilning. For at ændre billedet kontinuerligt skal du trække mod højre eller venstre og fortsætte med at trykke på den side. MENU/Indstillingersøgning Viser billedindeksskærmen Træk op på LCD-skærmen. Indeks Viser den næste/ forrige side i indekstilstand Træk ned eller op på LCD-skærmen. 22 DK

Tilpasning af MENU-punkter Under optagelse/afspilning vises de fire MENU-punkter under på LCD-skærmen. Du kan tilpasse disse fire knapper til de ønskede MENU-punkter og layout, hvorved du får nem tilgang til ofte benyttede knapper. Disse knapper kan tilpasses, og indstillingerne kan gemmes for hver optagetilstand under optagelse, og for den interne hukommelse og hukommelseskortet under afspilning. 1 Tryk på for at få vist skærmbilledet MENU. 2 (Brugertilpas) t [OK] Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning 3 Vælg et MENU-ikon og træk det hen på den ønskede position i venstre side af LCD-skærmen. MENU-ikonet i tilpasningsområdet udskiftes. 4 Tryk på for at annullere. Bemærk • Du kan ikke tilpasse MENU-ikonet i Nem-tilstand. Tilpasningsområde MENU/Indstillingersøgning Indeks zFordelene ved tilpasning Du kan ikke bare bytte rundt på MENU-ikoner, men du kan også bytte rundt på MENUikoner inde i tilpasningsområdet og reducere antallet af MENU-ikoner. Ombytning af MENU-ikoner inde i tilpasningsområdet Mens du trykker på et MENU-ikon inde i tilpasningsområdet, flytter du det hen på den ønskede plads. Reduktion af antallet af ikoner i tilpasningsområdet Mens du trykker på et MENU-ikon inde i tilpasningsområdet, flytter du det hen i området til højre. 23 DK