Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

En styrende strategi?

118

Formålet med dette afsnit er at besvare det sidste af vores fire underspørgsmål,

der lyder således:

Hvorledes fungerer en employer branding strategi som styringsmekanisme?

Som klarlagt i de foregående analyseafsnit har vores interviews med udvalgte

medarbejdere i KMD givet os et indblik i, hvorledes medarbejdernes identitet

er påvirket af tiltag i forbindelse med virksomhedens employer branding

strategi. Vi vil i dette afsnit diskutere, hvorvidt en employer branding strategi

fungerer som en styringsmekanisme fra virksomhedens side. Diskussionen

tager afsæt i de foregående afsnits analyser og vil tage udgangspunkt i

Alvessons (2003) kritiske organisationsteori.

KMDig?

Som vi har argumenteret for i de foregående afsnit, medfører

implementeringen af en employer branding strategi en række diskurser. I

KMD ses dette ved, at der i dag er en karrierediskurs, som det i nogen grad

kræves, at medarbejderne lever op til. Ifølge Alvesson og Willmotts (2001/02)

teori er dette en måde at regulere medarbejdernes identitet på.

Vi har anskueliggjort denne reguleringsproces i nedenstående figur 7. I figuren

har vi illustreret, hvorledes en employer branding strategi indvirker på en

persons identitet. Figuren er baseret på Alvesson og Willmotts (2001/02) figur

”identity work”, men er udbygget, da vi har tilføjet et ekstra aspekt. Vi har

således indtegnet employer branding strategien i den boks, Alvesson og

Willmott (2001/02) benævner identity regulation. Dermed illustrerer vi, at

virksomhedens strategi indvirker på medarbejdernes identitetsregulering.

Strategien påvirker den diskursive praksis i virksomheden, som vi via vores

interviews har kunnet analysere os frem til. Identitetsreguleringen påvirker

hernæst medarbejderen i sit identitetsarbejde identity work, som endelig

More magazines by this user
Similar magazines