Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

”...the stimulation of more extensive reflection upon established ideas,

ideologies, and institutions, in order to liberate them from confinement

and relations of dominance.”

126

(Alvesson, 2003: 153)

Alvesson (2003) opfordrer til øget refleksion over eksisterende idéer med

henblik på at undgå dominans. Det er især organisationen og ledelsen i

organisationen, som Alvesson ønsker at gøre opmærksom på. Der er fare for

ensartethed, idet virksomheden opstiller en lang række krav, som

medarbejderne skal tilpasse sig for at passe ind i virksomhedskulturen.

Vi mener, en employer branding strategi er et middel til at ensrette

medarbejderne. Derfor er det ud fra et kritisk organisationsteoretisk synspunkt

vigtigt, at medarbejderen i en virksomhed reflekterer kritisk over en

nyimplementeret employer branding strategi, således at de kan frigøre sig fra

denne fastlåste struktur.

Lad os kaste et blik på employer branding strategiens primære formål, hvad

angår den måde, hvorpå brandet skal integreres internt i virksomheden.

Backhaus og Tikoo (2004) udtrykker, at målet med den interne branding er at

udvikle en medarbejderstab, der er engageret i de værdier og mål, som

virksomheden har formuleret:

“The goal of internal marketing, also known as internal branding, is to

develop a workforce that is committed to the set of values and

organizational goals established by the firm.”

(Backhaus & Tikoo 2004: 503)

Employer branding teorien fokuserer på at skabe en specifik

arbejdsgiveridentitet, der skal adskille sig fra konkurrenterne. Som vi har

nævnt tidligere, skaber denne identitet en række diskurser, der bliver udtrykt

via KMDs værdigrundlag og employer value propositions. Disse diskurser

påvirker medarbejderne til at tilpasse sig virksomhedens identitet. Vi ser

More magazines by this user
Similar magazines