Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

24 personer. I arbejdet med denne afhandlings casestudie har udvælgelsen af de valgte respondenter været meget bevidst. Vi har valgt kun at benytte fem medarbejdere i KMD, da dette giver os mulighed for at afsætte mere tid til hver enkelt respondent. Mere tid giver os lejlighed til at udføre et dybdegående interview, da vi kan skabe en større fortrolighed med respondenten og derved opnå en dybere viden. De udvalgte respondenter varierer i alder fra 30 til 54 år og har forskellig anciennitet i virksomheden - fra henholdsvis seks måneder til ni år. Disse kriterier gør det muligt for os at undersøge, hvorvidt strategien opfattes forskelligt alt efter, om medarbejderen har været ansat i kort eller lang tid. Ydermere kan vi undersøge, hvorvidt medarbejdere med høj anciennitet har et tættere forhold til virksomheden, samt hvorvidt en ny medarbejder vil forholde sig mere eller mindre kritisk. Vi har valgt at interviewe medarbejdere fra forskellige divisioner i KMD, da vi forestiller os, at medarbejderne i de forskellige enheder kan have varierende opfattelser af employer branding strategien, og at denne kan påvirke dem forskelligt alt efter, hvor de arbejder. Vi formoder, at der er forskel på, hvorledes en employer branding strategi opfattes alt efter medarbejderens stilling, samt hvor lang tid medarbejderen har været i virksomheden. For at sikre at respondenterne på forhånd har en holdning til emnet employer branding, i henhold til identitet, blev de inden interviewet briefet om emnet. På denne måde får respondenterne mulighed for at takke nej til at deltage, hvis de ikke føler, at de kan udtale sig om emnet. Vores empiriindsamling er foregået i maj måned, hvor vi besøgte virksomheden flere gange. Rammen for interviewene er et mødelokale hos KMD, der sikrer kendte omgivelser for respondenten. Dette skaber mere tryghed og større mulighed for et personligt og ærligt interview. Der er afsat en time til halvanden per interview, og dette optages på bånd. Inden selve interviewet udleveres en skriftlig kontrakt til interviewpersonerne, der sikrer dem fuld anonymitet. Vi har valgt ikke at transskribere interviewene, men derimod at udarbejde resuméer af disse og inddrage relevante citater. Begrundelsen for dette valg er, at vores undersøgelse ikke har interesse i specifikke tekstlingvistiske fænomener, men snarere skal afdække respondentens udtalelser om identitet og holdninger til casevirksomheden.

More magazines by this user
Similar magazines