Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Et magtfuldt match

I dette afsnit vil vi besvare afhandlingens andet underspørgsmål, der lyder som

følger:

83

Hvordan indvirker begrebet person-organization fit på medarbejdernes

identitetsregulering?

Formålet med employer branding er, som skildret i teoriafsnittet, at en

virksomhed formår at bygge en identificerbar og unik arbejdsgiveridentitet,

hvilket skaber en enestående og attraktiv arbejdsplads. Når en virksomhed

udarbejder et employer brand, vil medarbejderne sammenligne dette med egen

personlighed og værdier, hvilket i bedste fald skaber en større tilknytning til

arbejdspladsen (Backhaus & Tikoo, 2004).

På samme måde vil potentielle medarbejdere lettere kunne identificere sig

med en virksomheds employer brand og dermed søge at blive medlem af

organisationen, hvis de fornemmer, at de værdier, der er formuleret i employer

brandet, stemmer overens med deres egen personlighed (Barrow, 2005).

Ifølge employer branding teorien (Backhaus & Tikoo, 2004) spiller

menneskers følelsesmæssige tilknytning til employer brandet ind, når det

handler om at skabe et solidt employer brand. Som nævnt i vores teoriafsnit,

opstår denne tilknytning i den tilfredsstillelse, medarbejderne opnår fra den

samlede oplevelse på arbejdspladsen. Dette inkluderer den tilfredsstillelse, de

opnår gennem de opgaver, de løser og de mål, de når, samt hvorvidt de føler

sig værdsat af deres kollegaer. Den tilfredsstillelse og tro de har på

virksomhedens kvalitet, vision og værdier er ligeledes altafgørende. I arbejdet

med employer branding må arbejdspladsen således formå at matche

medarbejdernes forventninger, værdier, personlighed og behov med det

employer brand image, virksomheden tegner. Med andre ord skal der være et

match mellem medarbejderens og organisationens værdier. Dette match kaldes

person-organization fit.

More magazines by this user
Similar magazines