Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Demomodus

Demomodus [Demomodus]-funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet (demonstrasjon), når kameraet ikke er blitt brukt på en viss tid. Vanligvis skal du velge [Av]. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Demomodus] t ønsket innstilling. På Av Kommentarer Demonstrasjonen begynner automatisk når kameraet ikke er blitt betjent på ca. et minutt. Viser ikke demonstrasjonen. • Selv om [På] er valgt, starter ikke kameraet en demonstrasjon hvis det ikke er noen filmer på minnekortet. • Når [På] er valgt, veksler ikke kameraet til strømsparemodus. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 130 NO

Tilbakest.std. Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen. Selv om du aktiverer [Tilbakest.std.], opprettholdes bildene. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Tilbakest.std.] t [OK]. Kommentarer • Pass på at du ikke slår av kameraet mens det tilbakestilles. • Innstillingene til [Dato/tid-innst.] og [Områdeinnstilling] tilbakestilles ikke. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 131 NO