Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Under avspilling

Under avspilling Skjerminfo Histogram Viser opptaksinformasjon. Viser luminansfordelingen grafisk, i tillegg til opptaksinformasjonen. Innhold Søk med eksempelbilde Merk Ingen skj.-info Viser ikke opptaksinformasjon. • Histogrammet vises ikke i følgende avspillingsmoduser. – Film – Panorama – Lysbildevisning Meny-søk Indeks z Hva er et histogram? Et histogram fremstiller den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler (bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Et lysere bilde vil forskyve hele histogrammet mot høyre, et mørkere bilde vil forskyve det mot venstre. Blits R (rød) Luminans • Hvis bildet har en veldig lys eller en veldig mørk del, vil den aktuelle delen blinke på histogramvisningen under avspilling (luminansadvarsel). G (grønn) B (blå) 36 NO

Eksp.-komp. Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV. 1 (Eksp.-komp.) på kontrollhjulet t ønsket verdi. Eller, [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Eksp.-komp.] t ønsket verdi. Kommentarer • Du kan ikke bruke [Eksp.-komp.] samtidig med følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Man. Eksponering] • Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil du kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt. z Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut Overeksponering = for mye lys Hvitaktig bilde m Korrekt eksponering Still inn [Eksp.-komp.] i retning av –. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks M Still inn [Eksp.-komp.] i retning av +. Undereksponering = for lite lys Mørkere bilde • For å fotografere motiv i lysere fargetoner, bør du stille inn en eksponeringskompensasjon på pluss-siden (+). For å få maten til å se mer appetittvekkende ut, kan du fotografere den litt lysere enn vanlig, og bruke hvit bakgrunn. • Hvis du stiller inn eksponeringskompensasjonen i minus-retningen (–) når du fotograferer blå himmel, vil du kunne få livlige bilder. 37 NO