Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Lysstyrke Du kan enkelt

Lysstyrke Du kan enkelt justere lysstyrken i Foto-kreativitet. 1 Trykk midt på kontrollhjulet. 2 Velg [Lysstyrke], ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 3 Velg den ønskede lysstyrken ved å dreie kontrollhjulet. : Drei den med klokken for å gjøre bildene lysere : Drei den mot klokken for å gjøre bildene mørkere Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 34 NO

Bruke funksjoner med kontrollhjulet DISP (Vis innhold) Bruke kontrollhjulet: 1 Trykk gjentatte ganger på DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen. Bruke Meny: 1 Under opptak, [Meny] t [Kamera] t [Vis innhold]. Under avspilling, [Meny] t [Avspilling] t [Vis innhold]. 2 Velg den ønskede modusen ved å dreie kontrollhjulet. Innhold Søk med eksempelbilde Under opptak Gr. skjerminfo Skjerminfo Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk, unntatt for situasjoner der [Opptaksmod.] er stilt inn på [Intelligent Auto], [Panoramafotografer.] eller [3Dpanorama]. Viser opptaksinformasjon. Meny-søk Indeks Ingen skj.-info Viser ikke opptaksinformasjon. Forts. r 35 NO