Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Bildestørr.

Bildestørr. Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du lagrer et bilde. Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. 1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Bildestørr.] t ønsket modus. Stillbilde Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2 Retningslinjer for bruk (L:16M) 4912 × 3264 pixels For utskrifter med format på opptil A3+ (M:8,4M) 3568 × 2368 pixels For utskrifter med format på opptil A4 (S:4,0M) 2448 × 1624 pixels For utskrifter med format L/2L Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9 Retningslinjer for bruk (L:14M) 4912 × 2760 pixels For visning på en TV med høy oppløsning. (M:7,1M) (S:3,4M) Kommentarer 3568 × 2000 pixels 2448 × 1376 pixels • Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret. • Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], tilsvarer bildestørrelsen L. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 3D-panorama (16:9) Tar bilder med en størrelse som egner seg for en høyoppløsnings-TV. Horisontalt: 1920 × 1080 (Standard) (Vid) Fotograferer med standard bildestørrelse. Horisontalt: 4912 × 1080 Fotograferer med vid bildestørrelse. Horisontalt: 7152 × 1080 Forts. r 72 NO

z Tips for å velge bildestørrelse 3D-bildene ser forskjellige ut, avhengig av den valgte modusen. Panoramafotografer. Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panoramaretning]-innstillingen. Merk 16:9 Standard Vid Når [Standard] eller [Vid] er valgt, rulles bildene når du trykker på midten av kontrollhjulet. (Standard) (Vid) Fotograferer med standard bildestørrelse. Vertikalt: 3872 × 2160 Horisontalt: 8192 × 1856 Fotograferer med vid bildestørrelse. Vertikalt: 5536 × 2160 Horisontalt: 12416 × 1856 • Når du skriver ut panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Film Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten. Bildestørrelse Gjennomsnittlig overføringshastighet Retningslinjer for bruk 1280 × 720 (Fin) 9 Mbps Tar opp med høy bildekvalitet for visning på en TV med høy 1280 × 720 6 Mbps oppløsning. (Standard) VGA (640 × 480) 3 Mbps Tar opp med passende størrelse for WEB-opplasting. 73 NO