Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Inneholder ingen

Inneholder ingen stillbilder. Inneholder ingen filmer. • Det er ingen bilder på minnekortet. Bildet er beskyttet. • Du har prøvd å slette et beskyttet bilde. Kan ikke skrive ut. • Du har prøvd å merke RAW-bilder med et DPOF-merke. Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned. • Kameraet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La kameraet avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen. Innhold Søk med eksempelbilde • Du har tatt opp film over et lengre tidsrom, kameratemperaturen har økt. Avbryt opptaket til kameraet har avkjølt seg. • Antallet bilder overstiger det antallet kameraets datoadministrasjon kan håndtere i en databasefil. • Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av "PMB", og gjenopprett minnekortet. Kamerafeil • Slå av kameraet, ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter. Meny-søk Indeks Feil i bildedatabasefil. Starter om igjen. • Det har skjedd en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t [OK]. Feil i bildedatabasefil. Gjenopprette? • Du kan ikke ta opp eller spille av film, fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg anvisningene på skjermen for å gjenopprette data. Kan ikke forstørre bildet. Kan ikke rotere bildet. • Bilder som er tatt med andre kameraer, kanskje ikke kan forstørres eller roteres. Ingen bilder er valgt. • Du forsøkte å skrive ut uten å spesifisere bilder. Ingen bilder endret. • Du forsøkte å utføre DPOF uten å spesifisere bilder. Forts. r 158 NO

Kan ikke opprette flere mapper. • En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette noen mapper. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 159 NO