Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Rutenettlinje

Rutenettlinje Fremhevingsnivå Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere bildene. Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge. Fremhevingsfarge Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen. Histogram Viser histogrammet for luminansfordelingen. MF-assistent Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt. Fargerom Endrer intervallet for fargereproduksjon. SteadyShot Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser. Utløser uten objektiv Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke er montert noe objektiv. Støyred.lang Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med lang eksponeringstid. Høy ISO Støyred. Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy ISO-følsomhet. Filmlydopptak Stiller inn lyden for filmopptak. Tilpass. skjermknappinnst. Innst. venstre knapp Tilordner en funksjon til venstre knapp på kontrollhjulet. Innst. høyre knapp Tilordner en funksjon til høyre knapp på kontrollhjulet. Innst. av skjermkn. B Tilordner en funksjon til skjermknapp B. Innst. av skjermkn. C Tilordner en funksjon til skjermknapp C. Tilpasset Stiller inn tilpassede funksjoner for skjermknapp C. Hovedinnstillinger Menystart Velger en meny som skal vises først, enten den øverste eller den sist viste. Pip Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet. Språk Velger språket som skal brukes på skjermen. Dato/tid-innst. Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Områdeinnstilling Velger det området hvor du bruker kameraet. Hjelp-skjermbilde Slår hjelpen på eller av. Strømsparer Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i strømsparemodus. LCD-lysstyrke Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen. Skjermfarge Velger fargen til LCD-skjermen. Vidt bilde Velger en metode for visning av vide bilder. Avspill.visning Velger den metoden som skal brukes for å spille av portrettbilder. KTRL for HDMI Stiller inn hvorvidt kameraet skal brukes med en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV-fjernkontroll. USB-tilkobling Velger den metoden som skal brukes for USB-tilkobling. Rensemodus Setter deg i stand til å rense bildesensoren. Forts. r 22 NO Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks

Versjon Viser versjonen av kameraet og objektivet/ fatningsadapteren. Demomodus Stiller inn om demonstrasjonen skal vises med film eller ikke. Tilbakest.std. Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene -. Minnekortverktøy Formater Formaterer minnekortet. Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. Mappenavn Velger format for mappenavn. Velg opptaksmappe Velger opptaksmappen. Ny mappe Oppretter en ny mappe. Gjenopprett bilde-DB Reparerer bildedatabasefilen for filmer når det oppdages uoverensstemmelser. Vise ledig kortplass Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder som kan lagres på minnekortet. Eye-Fi-oppsett* Laste opp innstilling. Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et Eye-Fi-kort. * Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 23 NO