Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Program Auto Selv om

Program Auto Selv om kameraet automatisk justerer eksponeringen, kan du stille inn opptaksfunksjoner som ISO-følsomhet, Kreative innst. og dynamisk områdeoptimalisering. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Program Auto]. 2 Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det. 3 Juster fokus og fotografer motivet. Merk • Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned med fingrene. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 54 NO

Bruksmodus Du kan stille inn bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller nivåtrinnfotografering. 1 [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t ønsket modus. Merk (Enkeltfremtrekk) (Kontinu. fremtrekk) (HastPri.Kont.Frmtr.) Tar ett stillbilde. Normal opptaksmodus. Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede lukkerknappen (side 56). Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker og holder nede lukkerknappen (side 57). Fokus- og lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene. (Selvutløser) Tar et bilde etter ti eller to sekunder (side 58). (Selvutl. (forts.)) (Nivåtrinn: Kont.) Tar bilder kontinuerlig etter ti sekunder (side 59). Tar tre bilder, hvert med en annen grad av eksponering (side 60). • Du kan ikke endre innstillingen når du bruker følgende funksjoner: – [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] – [Auto HDR] Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 55 NO