Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Koble kameraet til

Koble kameraet til datamaskinen 1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til en stikkontakt med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat). 2 Slå på datamaskinen og trykk på (avspillingsknappen). 3 Koble kameraet til datamaskinen din. Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette igang et program for senere å kunne gjenkjenne kameraet. Vent et øyeblikk. 1 Til en USB-kontakt på datamaskinen USB-kabel (inkludert) 2 Til USB-terminalen Innhold Søk med eksempelbilde Importere bilder til datamaskinen (Windows) "PMB" gjør det enkelt å importere bilder. Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene under "PMB Help". Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PMB" Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiere de ønskede bildene til datamaskinen. Meny-søk Indeks Importere bilder til datamaskinen (Macintosh) 1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor de bildene du vil importere, er lagret. 2 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet. Bildefilene kopieres til harddisken. 3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den mappen som inneholder de kopierte filene. Bildet vises. Forts. r 148 NO

Slette USB-tilkoblingen Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du • kobler fra USB-kabelen • fjerner minnekortet • slår av kameraet 1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på oppgavelinjen. 2 Klikk på (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk deretter på [OK]. Frakoblingsikon Windows Vista Windows XP Innhold Søk med eksempelbilde Merk • Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til søppelkasseikonet på forhånd når du bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen. Meny-søk Indeks 149 NO