Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Vise ledig kortplass

Vise ledig kortplass Viser den gjenværende opptakstiden for film på minnekortet. Antallet stillbilder som kan lagres, vises også. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Vise ledig kortplass]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 138 NO

Laste opp innstilling. Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Laste opp innstilling.] t ønsket innstilling. På Av Kommentarer Aktiverer opplastingsfunksjonen. Ikonet på skjermen endrer seg i samsvar med kommunikasjonsstatusen til kameraet. Standby. Ingen bilder skal sendes. Kobler til. Opplasting i standby. Laster opp. Feil Deaktiverer opplastingsfunksjonen. • Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i det landet/den regionen du kjøpte kortet. • Ikke bruk et Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av]. vises på skjermen når [Laste opp innstilling.] er stilt inn på [Av]. Overfører bilder ved hjelp av et Eye-Fi-kort 1 Still inn Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen din på Eye-Fi-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet. 2 Sett inn Eye-Fi-kortet du har innstilt, i kameraet, og ta stillbilder. Bildene overføres automatisk til datamaskinen din eller en annen enhet, via Wi-Fi-nettverket. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Kommentarer • Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere installasjonsfilen til Eye-Fibehandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til datamaskinen din, før du formaterer kortet. • Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet. • Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens det overfører bilder. • Hvis (feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og på kameraet. Hvis vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet. • Wi-Fi-nettverkskommunikasjonen kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet for Wi-Fi-nettverket. • Du kan ikke laste opp filmer. 139 NO