Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke funksjoner i

Bruke funksjoner i menyen Bildeindeks Viser flere bilder samtidig. 1 Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus. 2 Trykk på (Bildeindeks) på kontrollhjulet. En seks bilders indeksskjerm vises. Du kan veksle til en 12 bilders indeksskjerm; [Meny] t [Avspilling] t [Bildeindeks]. 3 For å gå tilbake til visning av enkeltbilder, må du velge det ønskede bildet og trykke på midten av kontrollhjulet. z Veksle mellom stillbilde og film På indeksskjermbildet kan du veksle bildetype ved å velge (stillbilde) eller (film) til venstre på skjermen, og deretter trykke på midten av kontrollhjulet. Stillbilder kan ikke vises på samme indeksskjerm. Du kan også skifte bildetype ved hjelp av menyen (side 87). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 38 NO

Intelligent Auto Kameraet analyserer motivet, så du kan fotografere med de innstillingene som passer best. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto]. 2 Rett kameraet mot motivet. Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet og -veiviseren på skjermen. Kameraet gjenkjenner (Nattscene), (Stativ, nattscene), (Nattportrett), (Motlys), (Portrett i motlys), (Portrett), (Landskap) eller (Makro). Ikon for scenegjenkjenning og veiviser Innhold Søk med eksempelbilde Kommentarer • [Blitsmodus] er stilt inn på [Autoblits] eller [Blits av]. • Du kan fotografere selv om kameraet ikke har gjenkjent scenen. • Når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av], gjenkjennes ikke scenene [Portrett], [Portrett i motlys] og [Nattportrett]. z Foto-kreativitet Ved å trykke på midten av kontrollhjulet får du tilgang til Foto-kreativitet-menyen i opptaksmodus. Ved hjelp av den kan du endre innstillingene med enkle arbeidsoperasjoner, og oppnå virkelig kreative resultater (side 29). Meny-søk Indeks Forts. r 39 NO