Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Meldingen "Still inn

Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når kameraet slås på. • Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, mens det har vært lite strøm på batteriet, eller uten at det har vært noe batteri i kameraet. Lad batteriet og still inn datoen igjen (side 118). Hvis meldingen vises hver gang du lader batteriet, kan det interne, oppladbare batteriet være oppbrukt. Konsulter Sonyforhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Antallet bilder som kan tas opp, reduseres ikke, eller reduseres med to av gangen. • Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder. Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen. • Batteriet ble tatt ut mens strømbryteren var stilt inn på ON. Når du tar ut batteriet, må du forvisse deg om at kameraet er slått av, og at tilgangslampen ikke lyser. Kameraet fungerer ikke som det skal. • Slå av kameraet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis kameraet er varmt, må du ta ut batteriet og la det avkjøles før du forsøker dette avhjelpende tiltaket. • Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du koble fra strømkabelen. Koble til strømkabelen og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke virker etter at du har forsøkt med disse tiltakene, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret. "--E-" vises på skjermen. • Ta ut minnekortet og sett det inn igjen. Hvis denne prosedyren ikke slår av indikatoren, må du formatere minnekortet (side 132). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 156 NO

Advarsler Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene nedenfor. Inkompatibelt batteri. Bruk riktig modell. • Du bruker et inkompatibelt batteri. Still inn område/dato/tid. • Still inn dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt kameraet på lenge, må du lade det interne, oppladbare batteriet. Utilstrekkelig strøm. • Du har prøvd å rense bildesensoren (Rensemodus) med for lite strøm på batteriet. Lad batteriet, eller bruk en vekselstrømadapter (selges separat). Kan ikke bruke minnekortet. Formatere? • Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [OK], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du skifte minnekortet. Minnekortfeil • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort, eller formateringen mislyktes. Sett inn minnekortet på nytt. • Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet ditt. • Minnekortet er skadet. • Terminaldelen av minnekortet er skitten. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt. • Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet. Behandler... • Støyreduksjon for lang eksponering vil utføres like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår. Du kan deaktivere støyreduksjon for lang eksponering. Kan ikke vise bilde. • Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke kunne vises. Gjenkjenner ikke objektivet. Sett det ordentlig på. • Objektivet er ikke satt på på riktig måte, eller objektivet er ikke satt på. Hvis meldingen vises mens et objektiv er montert, må du sette på objektivet en gang til. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere om kontaktene på objektivet og kameraet er rene eller ikke. • Når du setter kameraet på et teleskop eller liknende, må du stille inn [Utløser uten objektiv] på [Aktiver] (side 106). • SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis dette ikonet ikke blir borte, må du ta kontakt med Sonyforhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter. Forts. r 157 NO