Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Kamera Gir deg

Kamera Gir deg muligheten til å stille inn opptaksfunksjonene, som kontinuerlig opptak, selvutløser og blits. Bruksmodus Blitsmodus Velg AF/MF Autofokusområde Autofokus Nøyaktig digital zoom Ansiktsregistrering Smilutløser Smilgjenkjenning Myke hudtoner-effekt Opptakstipsliste Vis DISP innhold (Vis innhold) Bildestørr. Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser - eller nivåtrinnfotografering. Tillater deg å stille inn bildestørrelse og bildeforhold. Velger den metoden som brukes til å avfyre blitsen. Velger autofokus eller manuelt fokus. Velger det området det skal fokuseres på. Velg autofokusmetoden. Stiller inn digital zoom. Oppdager folks ansikter automatisk, og justerer fokus og eksponering så de passer til ansiktene. Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det lukkeren automatisk. Stiller inn følsomheten for Smilutløser-funksjonen for gjenkjenning av smil. Stiller inn nivået på Myke hudtoner-effekt. Gir deg tilgang til alle fototipsene. Skifter informasjon i opptaksskjermbildet. Stillbilde Bildestørr. Velger bildestørrelse. Bildeforhold Velger bildeforholdet. Kvalitet Velger komprimeringsformatet. 3D-panorama Bildestørr. Velger størrelsen av 3D-panoramabilder. Panoramaretning Velger den retningen kameraet skal føres i ved 3Dpanoramafotografering. Panorama Bildestørr. Velger størrelsen av panoramabilder. Panoramaretning Velger den retningen kameraet skal føres i ved panoramafotografering. Film Bildestørr. Velger bildestørrelsen for filmer. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Forts. r 20 NO

Lysstyrke/farge Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen. Eksp.-komp. ISO Hvitbalanse Målemodus Blitskompenser. DRO/Auto HDR Kreative innst. Avspilling Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner. Slett Lysbildevisning Velg stillbilde/film Bildeindeks Velg mappe Velg dato Roter Beskytt 3D-visning Forstørr Voluminnstillinger Spesif. Utskrift Vis Under innhold avspilling Kompenserer for lysstyrken til hele bildet. Stiller inn ISO-følsomheten. Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold. Velger metode for måling av lysstyrke. Justerer mengden blitslys. Korrigerer lysstyrken eller kontrasten automatisk. Velger bildebehandlingsmetode. Sletter bilder. Spiller av bilder automatisk. Velger et stillbilde eller en film å spille av. Velger det antallet bilder som skal vises på indeksskjermen. Velger avspillingsmappe for stillbilder. Velger dato for de filmene som skal avspilles. Roterer bilder. Beskytter bilder, eller opphever beskyttelsen av dem. Kobler til en 3D-kompatibel TV og gjør det mulig å vise 3D-bilder. Forstørrer bildet. Stiller inn volumet for film. Velger de bildene som skal skrives ut, eller foretar utskriftsinnstillinger. Skifter informasjon i avspillingsskjermbildet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Oppsett Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å endre kamerainnstillingene. Opptaksinnstillinger AF-lys Rødøyereduksj. Autovisning Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på steder med svakt lys. Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så personer på bildet ikke får røde øyne. Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak. Forts. r 21 NO