Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Ta bilder Her får du en

Ta bilder Her får du en forklaring på hvordan du skal ta bilder med de innstillingene kameraet hadde da du kjøpte det. Kameraet treffer avgjørelser som passer til situasjonen, og justerer innstillingene. 1 Juster LCD-skjermvinkelen, og hold kameraet. Scenegjenkjenningsfunksjonen begynner å virke. 2 For å ta stillbilder må du trykke lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet, og trykke den helt ned for å ta bildet. Når du vil ta opp film, må du trykke på MOVIE-knappen for å starte opptaket. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket. Innhold Søk med eksempelbilde Merk • Du kan ta opp film kontinuerlig i opptil 29 minutter eller til opptaket overskrider 2 GB. Opptakstiden kan variere med omgivelsestemperaturen og opptaksforholdene. z Om scenegjenkjenning Scenegjenkjenningsfunksjonen gjør det mulig for kameraet å automatisk gjenkjenne opptaksforholdene, og setter deg i stand til å fotografere bildet med de innstillingene som passer. Meny-søk Indeks Ikon for scenegjenkjenning og veiviser • Kameraet gjenkjenner (Nattscene), (Stativ, nattscene), (Nattportrett), (Motlys), (Portrett i motlys), (Portrett), (Landskap), eller (Makro), og viser det tilsvarende ikonet og veiviseren på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent. Forts. r 24 NO

z Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på Fokusindikator z tent tent tent z blinker Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på en annen måte, eller endre fokusinnstillingen. Fokusindikator Status Fokus låst. Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i bevegelse. Fokuserer fortsatt. Kan ikke fokusere. • I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere: – Det er mørkt og motivet er langt unna. – Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig. – Motivet synes gjennom glass. – Motivet beveger seg raskt. – Motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate. – Motivet blinker. – Motivet er belyst fra baksiden. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 25 NO