Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Kreative innst. Gir deg

Kreative innst. Gir deg muligheten til å velge den ønskede bildebehandlingen. Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der kameraet justerer eksponeringen. 1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Kreative innst.] t ønsket modus. 2 Når du vil justere kontrasten, metningen eller skarpheten, [Alternativ] t ønsket innstilling. (Standard) (Livlig) (Portrett) (Landskap) (Solnedgang) (Svart/hvitt) For opptak av ulike scener med mengder av fargeoverganger og vakre farger. Metningen og kontrasten økes, så du skal kunne ta slående bilder av fargerike scener og motiv som blomster, vårlige grønntoner, blå himmel eller utsikten over havet. For fotografering av myke hudtoner, ideelt egnet for portrettfotografering. Metningen, kontrasten og skarpheten økes for opptak av livlige og skarpe landskapsbilder. Fjerne landskaper fremheves også bedre. For opptak av vakre rødfarger i solnedgangen. For fotografering av bilder i svart/hvitt. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks (Kontrast), (Fargemetning) og (Skarphet) kan justeres for hvert enkelt Kreative innst.-element. (Kontrast) (Fargemetning) (Skarphet) Jo høyere den valgte verdien er, jo mer fremheves forskjellen mellom lys og skygge, noe som tydelig påvirker bildet. Jo høyere den valgte verdien er, jo livligere blir fargen. Når en lavere verdi er valgt, begrenses eller nedtones fargen i bildet. Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer fremheves konturene, og jo lavere den valgte verdien er, jo mykere blir konturene. Kommentarer • Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justere metningen. • [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Bildeeffekt] 84 NO

Slett Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette. 1 [Meny] t [Avspilling] t [Slett] t ønsket modus. Merk Flere bilder Alt i mappen Alt i datoomr. • Du kan velge opptil 100 bilder. z Slette et bilde Sletter valgte bilder. Trykk på midten for å bekrefte [Velg] og [OK]. Sletter alle stillbildene i mappen. Dette vises kun ved avspilling av stillbilder. Sletter alle filmer fra den aktuelle datoen. Dette vises kun under filmavspilling. Det er lettere å slette et bilde som vises på skjermen, ved å velge [Slett] (side 28). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 85 NO