Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Bildeforhold Stiller inn

Bildeforhold Stiller inn bildeforholdet for stillbilder. 1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Bildeforhold] t ønsket modus. Merk 3:2 Standard bildeforhold. Egnet for utskrifter. 16:9 For visning på en TV med høy oppløsning. • Du kan ikke stille inn dette elementet mens du bruker følgende funksjoner: – [Panoramafotografer.]. – [3D-panorama] Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 74 NO

Kvalitet Velger komprimeringsformatet for stillbilder. 1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Kvalitet] t ønsket modus. RAW (RAW) RAW+J (RAW og JPEG) FINE (Fin) STD (Standard) Filformat: RAW (Tar opp med RAW-komprimeringsformat.) Dette formatet tillater deg ikke å utføre noen digital behandling av bildene. Velg dette formatet på en datamaskin når du vil ha profesjonelle resultater. • Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen. Bildestørrelsen vises ikke på LCD-skjermen. Filformat: RAW (Tar opp med RAW-komprimeringsformat.) + JPEG Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning, og en RAW-fil til redigering. • Bildekvaliteten er låst på [Fin], og bildestørrelsen er låst på [L]. Filformat: JPEG Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden kompresjonsforholdet til [Standard] er høyere enn for [Fin], er filstørrelsen for [Standard] mindre enn for [Fin]. Dette gjør det mulig å lagre flere filer på ett minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere. • Når bilder ikke skal modifiseres med en datamaskin, anbefaler vi at du velger [Fin] eller [Standard]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Kommentarer • Du kan ikke stille inn dette elementet mens du bruker følgende funksjoner: – [Panoramafotografer.]. – [3D-panorama] • Du kan ikke legge til en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) på bilder i RAW-format. • Du kan ikke bruke [Auto HDR] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder. z RAW-bilder RAW-formatfilen er de rådataene som ennå ikke har vært gjennom noen form for digital behandling. En RAW-fil skiller seg fra vanligere filformater, som f.eks. JPEG, ved at den består av det råmaterialet som kan brukes til profesjonell viderebehandling. Du trenger "Image Data Converter SR"-programvaren på CD-ROM-en (inkludert) for å kunne åpne et RAW-bilde som er lagret på dette kameraet. Med denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format, som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan justeres. 75 NO