Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Skärmfärg Används

Skärmfärg Används för att ställa in skärmens färg. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Skärmfärg] t önskat läge Svart Vit Rosa Används för att ställa in bakgrundsfärgen på LCD-skärmen. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 124 SE

Demonstrationsläge Det går att ställa in om en demonstration ska visas av leendeavkänningsfunktionen eller AVCHD-filmuppspelningsfunktionen. Låt [Av] vara inställt när demonstrationerna inte behövs. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Demonstrationsläge] t önskat läge t [OK] Demoläge1 Demoläge2 Demoläge3 Av En demonstration av tagningsfunktionerna visas. En demonstration av leendeavkänningsläget startar automatiskt när man inte gör något med kameran på 15 sekunder. Om man inte gör något med kameran på en viss tid medan den är ansluten till en HD-TV, visas automatiskt en demonstration av AVCHD-filmuppspelning. Ingen demonstration visas. Observera • Om man trycker ner avtryckaren under demonstrationen av leendeavkänningsläget utlöses slutaren, men ingen bild lagras. • Om antalet bilder som är lagrade i internminnet ökar medan en demonstration pågår, kan det hända att kameran automatiskt raderar bilderna. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 125 SE