Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Övrigt Register

Övrigt Register Användning av kameran utomlands·················· 178 Minneskort························································· 179 Batteripaket ······················································· 181 Batteriladdaren·················································· 182 Intelligent panoreringsplatta ······························ 183 AVCHD-format ·················································· 184 TransferJet-standarden····································· 185 Antal stillbilder som går att lagra och inspelningsbar tid för filmer ······························· 186 Försiktighetsåtgärder ········································ 187 Register····························································· 188 Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 8 SE

Manöversökning Låt kameran göra inställningarna Intelligent autojustering······································ 29 Bättre autojustering············································· 30 Scenval··································································· 37 Scenigenkänning ················································· 82 Vid inspelning av filmer Filmläge·································································· 34 Filmknapp ······························································ 60 Filmformat···························································· 113 Tagning av 3D-bilder 3D-panorering······················································· 51 Multivinkelsvepning············································· 51 Porträttagning Suddig bakgrund ················································· 36 Försköning····························································· 37 Soft Snap ······························································· 37 Skymningsporträtt ··············································· 37 Leendeavkänning ················································ 58 Scenigenkänning ················································· 82 Ansiktsavkänning················································· 85 Blundningsreducering ········································ 87 Rödögereducering············································· 119 Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Tagning av panoramabilder Intelligent panorering·········································· 32 Fotografering av motiv på nära håll Makro ······································································ 72 Förstoringsglas····················································· 72 Fotografering av rörliga motiv Fokusföljning························································· 26 Filmläge·································································· 34 Snabbslutarläge··················································· 38 Burst-inställningar················································ 71 9 SE

 • Page 1 and 2: MENU/ inställningssökning Innehå
 • Page 3 and 4: Att observera när kameran används
 • Page 5 and 6: Innehållsförteckning Att observer
 • Page 7: TV Dator För att titta på bilder
 • Page 11 and 12: Redigering av bilder Måla····
 • Page 13 and 14: Menypunkter Mätmetod — — — S
 • Page 15 and 16: Inställningspunkter På skärmen (
 • Page 17 and 18: Delarnas namn Kamera A Avtryckare B
 • Page 19 and 20: Lista över ikonerna som visas på
 • Page 21 and 22: Hur man använder pekskärmen På d
 • Page 23 and 24: Hur man skräddarsyr MENUpunkterna
 • Page 25 and 26: Lagring i internminnet Den här kam
 • Page 27 and 28: Hur man använder stillbilds/ filml
 • Page 29 and 30: Intelligent autojustering Används
 • Page 31 and 32: zVad är det för skillnad mellan d
 • Page 33 and 34: zFör att ändra tagningsriktningen
 • Page 35 and 36: MENU/ inställningssökning Autopro
 • Page 37 and 38: Scenval Dessa lägen gör det möjl
 • Page 39 and 40: Funktioner som går att kombinera m
 • Page 41 and 42: Zoom Det går att förstora bilden
 • Page 43 and 44: Uppspelningszoom Används för att
 • Page 45 and 46: Tillfälligt roterad visning Denna
 • Page 47 and 48: zFör att spela upp burstbilder som
 • Page 49 and 50: 3D-funktioner Den här kameran är
 • Page 51 and 52: 3D-tagning Flera bilder tas medan k
 • Page 53 and 54: Uppspelning av bilder som är tagna
 • Page 55 and 56: Framrullad uppspelning Kontinuerlig
 • Page 57 and 58: Scenval för filmer Används för a
 • Page 59 and 60:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 61 and 62:

  Blixt 1 Fäll ner linsskyddet för

 • Page 63 and 64:

  Självutlösare 1 Fäll ner linssky

 • Page 65 and 66:

  Självutlösare I det enkla läget

 • Page 67 and 68:

  Suddighetseffekt Används för att

 • Page 69 and 70:

  Vid tagning i det intelligenta pano

 • Page 71 and 72:

  Burst-inställningar Kameran tar up

 • Page 73 and 74:

  EV Exponeringen går att justera f

 • Page 75 and 76:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 77 and 78:

  • Punkten [Vitbalans] går inte a

 • Page 79 and 80:

  Skärpa Det går att ändra hur sk

 • Page 81 and 82:

  Mätmetod Används för att välja

 • Page 83 and 84:

  Observera • Scenigenkänningsfunk

 • Page 85 and 86:

  Ansiktsavkänning I detta läge upp

 • Page 87 and 88:

  Blundningsreducering När man tar b

 • Page 89 and 90:

  Enkelt läge När stillbilder spela

 • Page 91 and 92:

  Indexvisning Används för att se f

 • Page 93 and 94:

  Bildspel med musik 1 Peka på (Bild

 • Page 95 and 96:

  Radera Används för att välja oö

 • Page 97 and 98:

  Skicka med TransferJet TransferJet

 • Page 99 and 100:

  Måla Används för att måla eller

 • Page 101 and 102:

  Retuschering Används för att retu

 • Page 103 and 104:

  Visningssätt Används för att st

 • Page 105 and 106:

  Skydda Används för att skydda lag

 • Page 107 and 108:

  Rotera Används för att rotera en

 • Page 109 and 110:

  Visningsinställningar Används fö

 • Page 111 and 112:

  MENU/ inställningssökning Antal b

 • Page 113 and 114:

  Filmformat Används för att ställ

 • Page 115 and 116:

  MENU/ inställningssökning Rutnät

 • Page 117 and 118:

  Auto-rotering När kameran vrids ru

 • Page 119 and 120:

  Rödögereducering Blixten utlöses

 • Page 121 and 122:

  Pip Används för att ändra instä

 • Page 123 and 124:

  MENU/ inställningssökning Languag

 • Page 125 and 126:

  Demonstrationsläge Det går att st

 • Page 127 and 128:

  HDMI-upplösning Används för att

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Används för att välja

 • Page 131 and 132:

  USB-anslutning Används för att v

 • Page 133 and 134:

  MENU/ inställningssökning Ladda n

 • Page 135 and 136:

  Strömsparläge Används för att s

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi Används för att ställa in

 • Page 139 and 140:

  Kalibrering Denna funktion används

 • Page 141 and 142:

  Skapa lagringsmapp Används för at

 • Page 143 and 144:

  Radera lagr.mapp Används för att

 • Page 145 and 146:

  Filnummer Används för att ställa

 • Page 147 and 148:

  Datum- & klockinst. Används för a

 • Page 149 and 150:

  För att titta på bilder på en h

 • Page 151 and 152:

  För att titta på bilder genom att

 • Page 153 and 154:

  MENU/ inställningssökning Observe

 • Page 155 and 156:

  Hur man använder mjukvaran Install

 • Page 157 and 158:

  Anslutning av kameran till en dator

 • Page 159 and 160:

  Hur man laddar upp bilder till en m

 • Page 161 and 162:

  Hur man bränner en filmskiva Det g

 • Page 163 and 164:

  För att skapa skivor med standardb

 • Page 165 and 166:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 167 and 168:

  Bildstabiliseringsfunktionen funger

 • Page 169 and 170:

  Det går inte att ta flera bilder i

 • Page 171 and 172:

  Bilden och ljudet avbryts av störn

 • Page 173 and 174:

  Varningsindikatorer och meddelanden

 • Page 175 and 176:

  Inga bilder • Det finns inga upps

 • Page 177 and 178:

  Bilddatabasfilfel Kan ej återstäl

 • Page 179 and 180:

  Minneskort De typer av minneskort s

 • Page 181 and 182:

  Batteripaket Angående uppladdning

 • Page 183 and 184:

  MENU/ inställningssökning Intelli

 • Page 185 and 186:

  MENU/ inställningssökning Transfe

 • Page 187 and 188:

  Försiktighetsåtgärder Undvik att

 • Page 189 and 190:

  H Handskymning.....................

 • Page 191:

  Att observera angående licensen Pr