Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Intelligent panorering

Intelligent panorering Används för att skapa en panoramabild genom att sammanställa flera bilder. Kameran upptäcker även ansikten och rörliga motiv automatiskt. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Inspelningssätt) t (iPanorering) 3 Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren. 4 Panorera kameran till slutet på mätaren på LCD-skärmen. Denna del tas inte Mätare Observera • Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Prova i så fall att röra kameran snabbare så att en hel panoramabild blir lagrad. • Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade. • I svag belysning kan det hända att panoramabilder blir suddiga eller att tagningen misslyckas. • I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det hända att ljusstyrkan eller färgerna varierar i den sammanställda bilden. • Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AFlåsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den AE/AF-låsta vinkeln och ta om bilden. • Det intelligenta panoreringsläget är inte lämpligt att använda i följande fall: – Om motivet är för nära kameran – För bilder med låg kontrast, t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta – För bilder där motivet ändrar sig hela tiden, t.ex. vågor eller vattenfall • I följande fall går det inte att skapa panoramabilder: – Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen. – Om kameran skakar för mycket. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Fortsätter r 32 SE

zFör att ändra tagningsriktningen eller bildstorleken för en panoramabild Tagningsriktning: (Tagningsriktning) t [Åt höger], [Åt vänster], [Uppåt] eller [Nedåt] Storlek för (Bildstorlek) t [Standard] eller [Brett] panoramabilder: zTips vid tagning av panoramabilder Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på LCD-skärmen. Stillastående motiv lämpar sig bättre för panoramabilder än rörliga motiv. Vertikalt Horisontellt Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Så kort radie som möjligt • Tryck först ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran i sid- eller höjdled. • Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden. Register zFramrullning av panoramabilder Det går att rulla fram panoramabilder genom att peka på medan panoramabilder visas. Peka på LCD-skärmen under uppspelningen för att tända manöverknapparna. Anger vilken del av hela panoramabilden som visas på skärmen Knapp/manöver Peka på eller LCDskärmen Peka på / / / eller dra uppåt/nedåt/åt höger/åt vänster För att Rulla fram bilden/pausa framrullningen Flytta visad del av bilden • Panoramabilder går även att spela upp med hjälp av det medföljande programmet ”PMB” (sidan 155). • Det kan hända att panoramabilder som är tagna med en annan kamera inte rullas fram på rätt sätt om de spelas upp på den här kameran. 33 SE