Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Hur man styr kameran

Hur man styr kameran genom att dra med fingret på LCD-skärmen För att Ta fram/dölja MENU-skärmen Se/gömma undan manöverknapparna Se nästa/ föregående bild Gör så här Peka på vänster sida på LCD-skärmen och dra åt höger för att tända MENU-skärmen. Dra från höger till vänster för att gömma undan MENU-skärmen. Peka på vänster sida på LCD-skärmen och dra åt vänster för att gömma undan manöverknapparna. Dra från vänster till höger för att tända manöverknapparna. Dra åt höger eller vänster på LCD-skärmen under uppspelningen. För att fortsätta att byta bild hela tiden drar man åt höger eller vänster och fortsätter att trycka där. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Tända bildindexskärmen Dra uppåt på LCD-skärmen. Register Gå till nästa/ föregående sida i indexläget Dra nedåt eller uppåt på LCD-skärmen. 22 SE

Hur man skräddarsyr MENUpunkterna Under tagning och uppspelning visas fyra MENU-punkter under på LCD-skärmen. Du kan själv bestämma vilka fyra MENU-punkter som ska visas och hur de ska visas, för att göra det lättare att hitta knappar som du använder ofta. Dessa knappar går att ställa in och lagra för vart och ett av tagningslägena, och för internminnet och minneskortet under uppspelning. 1 Peka på för att tända MENU-skärmen. Innehållsförteckning Manöversökning 2 (Skräddarsy) t [OK] 3 Välj en MENU-ikon och dra den till önskat ställe till vänster på LCD-skärmen. MENU-ikonen i det skräddarsydda området byts ut. 4 Om du vill avbryta så peka på . Observera • Det går inte att skräddarsy MENU-ikoner i det enkla läget. Område som går att skräddarsy MENU/ inställningssökning Register Fortsätter r 23 SE