Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

3D-bilderna visas inte

3D-bilderna visas inte på TV:n trots att kameran är inställd på [3D-visning]-läget. • Kontrollera att TV:n är inställd på att visa 3D-bilder. Radering Det går inte att radera en viss bild. • Ta bort skyddet (sidan 105). Datorer Ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort upptäcks inte av en dator med ”Memory Stick”-fack. • Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/skrivaren har stöd för ”Memory Stick PRO Duo”- minneskort. Om din dator eller ”Memory Stick”-läsare/skrivare är av något annat fabrikat än Sony så kontakta dess tillverkare. • Om datorn saknar stöd för ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort så anslut kameran till datorn (sidan 157). Då känner datorn igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskortet. Datorn upptäcker inte kameran. • Om batteripaketet är för svagt så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i stället eller använd en nätadapter (säljs separat). • Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage] (sidan 131). • Använd USB-kabeln för att ansluta kameran till datorn. • Koppla loss USB-kabeln både från datorn och från kameran, och sätt sedan i den ordentligt igen. • Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet och musen. • Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Det går inte att importera bilder. • Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 157). • Om man tar bilder med ett minneskort som är formaterat i en dator, kan det hända att det inte går att importera de bilderna till datorn. Använd ett minneskort som är formaterat i den här kameran (sidan 140). ”PMB” startar inte automatiskt efter USB-anslutning. • Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen. ”PMB Portable” startar inte när kameran ansluts via USB. • Ställ in punkten [LUN-inställningar] på [Multipla]. • Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage]. • Anslut datorn till nätverket. Det går inte att spela upp bilder på datorn. • Om du använder ”PMB” så se ”PMB-hjälpen” (sidan 155). • Kontakta datorns eller programmets tillverkare. 170 SE

Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator. • Filmen spelas upp direkt från internminnet eller minneskortet. Importera filmen till datorn med hjälp av ”PMB”, och spela sedan upp den på datorn (sidan 155). Bilder som har exporterats till en dator går inte att spela upp på kameran. • Använd ”PMB” för att spela upp bilder som är lagrade i en dator med den här kameran. • Registrera bilden i bilddatabasfilen och spela upp den med hjälp av [Datumvisning] (sidan 103). • Den här kameran har ingen funktion för händelsevisning. Minneskort Det går inte att sätta i ett minneskort. • Sätt i det på rätt håll. Ett minneskort har blivit formaterat av misstag. • Alla data på det minneskortet blev raderade vid formateringen. De går inte att återställa. Data lagras i internminnet trots att ett minneskort är isatt. • Kontrollera att minneskortet är ordentligt isatt så långt det går. Internminnet Det går inte att titta på eller lagra bilder i internminnet. • Ett minneskort är isatt i kameran. Ta ut det. Det går inte att kopiera data från internminnet till ett minneskort. • Minneskortet är fullt. Kopiera bilderna till ett minneskort med tillräcklig kapacitet. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Det går inte att kopiera data från minneskortet eller från en dator till internminnet. • Detta är inte möjligt på denna kamera. Utskrift Det går inte att skriva ut en bild. • Se skrivarens bruksanvisning. Bilder skrivs ut avskurna i kanterna. • Beroende på skrivaren kan det hända att bilderna skärs av i kanterna. I synnerhet för bilder som är tagna med bildstorleken inställd på [16:9] finns det risk att de skärs av i kanterna när de skrivs ut. • Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så stäng av dess trimnings- och utfällningsfunktioner. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på skrivaren eller ej. • Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de inte blir avskurna i kanterna. 171 SE