Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Det uppstår suddiga

Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt. • Partiklar i luften (damm, pollen, osv.) har reflekterat blixtljuset så att de syns i bilden. Detta fenomen beror inte på något fel. Närbildsfunktionen (makroläget/förstoringsglasläget) fungerar inte. • (Landskapsläget), (Skymningsläget) eller (Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena. • I förstoringsglasläget är tagningsavståndet ungefär 1 - 20 cm. • Punkten [Makro] ställs in på [Auto] i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I filmläget – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – I det enkla läget – När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] Makroläget går inte att stänga av. • Det går inte att stänga av enbart makroläget på den här kameran. I [Auto]-läget går det även att ta bilder på avlägsna motiv. Datumet och tidpunkten visas inte på LCD-skärmen. • Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning. Det går inte att lägga på datum på bilder. • Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Genom att använda ”PMB” går det dock att skriva ut eller lagra bilder med datum (sidan 155). Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt. • Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 73). Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Färgerna i bilden är fel. • Justera [Vitbalans]-inställningen (sidan 76). Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe. • Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte. Röda ögon i bilden. • Ställ in punkten [Rödögereducering] på [Auto] eller [På] (sidan 119). • Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd. • Öka belysningen i rummet och ta om bilden. • Retuschera bilden med hjälp av [Retuschering] t [Rödögekorrigering] på uppspelningsmenyn, eller rätta till den med hjälp av ”PMB”. Det förekommer konstiga prickar på skärmen. • Detta fenomen beror inte på något fel. Prickarna blir inte inspelade. 168 SE

Det går inte att ta flera bilder i följd. • Det går inte att ta flera bilder i följd medan leendeavkänningsfunktionen är aktiverad. • Internminnet eller minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (sidan 95). • Batteripaketet är för svagt. Sätt i ett uppladdat batteripaket. Samma bild tas flera gånger. • Ställ in punkten [Burst-inställningar] på [Av] (sidan 71). • Punkten [Scenigenkänning] är inställd på [Avancerad] (sidan 82). Uppspelning av bilder Det går inte att spela upp bilder. • Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går i kameran. • Mapp/filnamnet har ändrats på datorn. • Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror. • Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 158). • Använd ”PMB” för att spela upp bilder som är lagrade i en dator med den här kameran. Det går inte att spela upp stereobilder på kameran. • Stereobilder går bara att spela upp på den här kameran om de är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget. • 3D-bilder består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på datorn kan det hända att kameran inte fungerar ordentligt. Datumet och klockan visas inte. • Punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av]. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Vänster och höger kant på skärmen är svarta. • Punkten [Auto-rotering] är inställd på [På] (sidan 117). Knapparna och ikonerna har försvunnit från skärmen. • Om man pekar i det övre högra hörnet på skärmen under tagning släcks knapparna och ikonerna tillfälligt. När man tar bort fingret från skärmen tänds knapparna och ikonerna igen. • Punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av] på tagnings- eller uppspelningsmenyn. Peka till vänster på LCD-skärmen och dra åt höger. Det hörs ingen musik under bildspel. • Överför musikfiler till kameran med hjälp av ”Music Transfer” (sidan 155, 156). • Kontrollera att volyminställningen och bildspelsinställningarna är riktiga (sidan 93, 108). • Bildspelet spelas upp i läget [Kontinuerlig uppsp.]. Välj [Bildspel med musik] och starta bildspelet igen. Bilden visas inte på TV-skärmen. • Kameran och TV:n måste vara inställda på samma TV-system (sidan 178). • Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 148, 149). • Om USB-kabeln är ansluten till USB-uttaget så koppla loss den (sidan 158). 169 SE