Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

2 Indikator Betydelse

2 Indikator Betydelse Återstående batteriström Varning för svagt batteri Autofokuslampa Lagringsmapp Lagrings/uppspelningsmedium (minneskort, internminnet) Ikoner för Eye-Fi-läget Zoomförstoringsgrad Mätmetod Blixt Vitbalans 3 Indikator Betydelse Burst-inställningar C:32:00 Självdiagnosfunktionen Överhettningsvarning Självutlösare 96 Antal lagringsbara bilder 100 min Inspelningsbar tid Ansiktsavkänning Suddighetseffekt Försköningseffekt Databasfilen full/varning för databasfilfel Bildstorlek/panoramabildstorlek/ kvalitet Indikator 125 Slutartid F3.5 Bländarvärde 4 Indikator Betydelse Skärpa Rödögereducering z AE/AF-lås Slutarbrusreducering 125 Slutartid F3.5 Bländarvärde ISO400 ISO-tal +2.0EV Exponeringsvärde Förstoringsglasläge Blixtläge Blixtladdning Mätmetod INSP Filminspelning/pausläge Standby 0:12 Inspelningstid (m:s) N Uppspelning Uppspelningsmätare 0:00:12 Räkneverk 101-0012 Mapp/filnummer 2010 1 1 9:30 AM Betydelse Inspelningsdatum/tidpunkt för bilden Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Autofokusram ISO400 +2.0EV Spotmätningshårkors ISO-tal Exponeringsvärde 20 SE

Hur man använder pekskärmen På den här kameran går det att utföra olika manövrer och göra inställningar genom att peka på knapparna eller genom att dra med fingret på LCD-skärmen. Hur man styr kameran genom att peka på LCDskärmen Observera Knapp Användningssätt / / / Används för att ta fram dolda punkter så att de punkter du vill ställa in visas på skärmen. Används för att återvända till föregående skärm. Används för att se beskrivningar av de olika funktionsinställningarna i MENU-läget (tagningsläget), REC-läget, scenvalsläget eller 3D-tagningsläget. Peka på t för den punkt som du vill se en beskrivning för. • Använd pekskärmen genom att trycka lätt på den med fingret eller den medföljande ritpennan. Om man trycker alltför hårt eller använder något annat spetsigt föremål än den medföljande ritpennan kan pekskärmen skadas. • Om man pekar i det övre högra hörnet på skärmen under tagning släcks knapparna och ikonerna tillfälligt. När man tar bort fingret från skärmen tänds knapparna och ikonerna igen. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 21 SE