Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

LUN-inställningar

LUN-inställningar Används för att ställa in visningssättet för det lagringsmedium som visas på datorskärmen eller någon annan bildskärm när kameran är ansluten till en dator eller en A/V-komponent via USB. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [LUN-inställningar] t önskat läge Multipla Enkelt Både bilderna på minneskortet och i internminnet visas. Välj det här läget när du ansluter kameran till en dator. När ett minneskort är isatt i kameran visas bilderna på minneskortet, och när inget minneskort är isatt visas bilderna i internminnet. Välj det här läget ifall varken bilderna på minneskortet eller i internminnet visas när kameran ansluts till någon annan apparat än en dator. Observera • Ställ in punkten [LUN-inställningar] på [Multipla] för att ladda upp bilder till en mediatjänst med hjälp av ”PMB Portable”. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 132 SE

MENU/ inställningssökning Ladda ner musik Med hjälp av programmet ”Music Transfer” på den medföljande CD-ROM-skivan går det att ändra bakgrundsmusikspåren. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Ladda ner musik] Meddelandet ”Byt bildspelsmusik Anslut till PC” visas. 2 Anslut kameran till datorn via USB och starta sedan ”Music Transfer”. 3 Följ anvisningarna på skärmen för att ändra musikfilerna. Innehållsförteckning Manöversökning Register 133 SE