Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Antal stillbilder som

Antal stillbilder som går att lagra och inspelningsbar tid för filmer Antalet stillbilder som går att lagra och hur länge det går att spela in kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet. Stillbilder Kapacitet Internminnet (Enhet: Bilder) Minneskort som är formaterat i den här kameran Ca. Storlek 32 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 12M 6 344 690 1397 2846 5625 8M 8 482 967 1959 3990 7884 5M 10 582 1168 2366 4819 9524 VGA 207 11760 23600 47810 97350 192380 16:9(9M) 6 382 766 1552 3160 6246 16:9(2M) 32 1838 3688 7470 15210 30060 Observera • Om det går att lagra fler än 99 999 bilder visas indikatorn ”>99999”. • För bilder som är tagna med andra kameror kan det hända att de inte visas i sin faktiska storlek när de spelas upp på den här kameran. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Filmer I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala inspelningstiden. Detta är den sammanlagda tiden för alla filmfiler. Det går att spela in oavbrutet i ungefär 29 minuter åt gången. Den maximala storleken för en filmfil i MP4-format är ungefär 2 GB. (Enhet: timmar : minuter : sekunder) Kapacitet Internminnet Minneskort som är formaterat i den här kameran Bildkvalitet/ storlek Ca. 32 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB AVC HD 17M FH — 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 AVC HD 9M HQ — 0:28:00 0:57:00 1:56:20 3:57:50 7:50:40 MP4 12M — 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 6M — 0:40:40 1:21:50 2:45:50 5:37:50 11:07:50 MP4 3M 0:01:10 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 Observera • Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på tagningsförhållandena (temperaturen, mm.). 186 SE

Försiktighetsåtgärder Undvik att använda/förvara kameran på följande sorters ställen • På väldigt varma, kalla eller fuktiga ställen På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran. • Rakt i solen eller nära ett element Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran. • På platser där det skakar • I närheten av starka magneter • På sandiga eller dammiga ställen Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till fel på kameran som eventuellt inte går att reparera. När du bär med dig kameran Undvik att sätta dig med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom kameran då kan gå sönder. Angående rengöring Rengöring av LCD-skärmen Torka bort ev. fingeravtryck, damm, osv. från skärmens yta med en rengöringssats för LCD-skärmar (säljs separat). Rengöring av objektivet Torka bort ev. fingeravtryck, damm, osv. från objektivet med en mjuk duk. Rengöring av kamerahuset Rengör kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan av den med en torr duk. För att undvika skador på finishen eller höljet: – Utsätt inte kameran för kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångstrasor, insektsmedel eller solskyddsmedel. – Rör inte vid kameran med något av ovanstående på händerna. – Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi eller vinyl under längre tid. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Angående användningstemperaturen Kameran är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0 och 40°C. Vi avråder från tagning på väldigt kalla eller väldigt varma ställen utanför detta temperaturområde. Angående det inbyggda återuppladdningsbara batteriet Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, klockan och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej. Detta batteri laddas upp hela tiden medan kameran används. Om kameran används bara korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis ur, och om kameran inte används alls på ungefär en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp det uppladdningsbara batteriet igen innan du använder kameran. Det går att använda kameran även om det återuppladdningsbara batteriet inte är uppladdat, men i så fall visas inte datumet och klockan. Uppladdningsmetod för det inbyggda återuppladdningsbara batteriet Sätt i ett uppladdat batteripaket i kameran och låt den ligga avstängd i minst ett dygn. 187 SE

 • Page 1 and 2:

  MENU/ inställningssökning Innehå

 • Page 3 and 4:

  Att observera när kameran används

 • Page 5 and 6:

  Innehållsförteckning Att observer

 • Page 7 and 8:

  TV Dator För att titta på bilder

 • Page 9 and 10:

  Manöversökning Låt kameran göra

 • Page 11 and 12:

  Redigering av bilder Måla····

 • Page 13 and 14:

  Menypunkter Mätmetod — — — S

 • Page 15 and 16:

  Inställningspunkter På skärmen (

 • Page 17 and 18:

  Delarnas namn Kamera A Avtryckare B

 • Page 19 and 20:

  Lista över ikonerna som visas på

 • Page 21 and 22:

  Hur man använder pekskärmen På d

 • Page 23 and 24:

  Hur man skräddarsyr MENUpunkterna

 • Page 25 and 26:

  Lagring i internminnet Den här kam

 • Page 27 and 28:

  Hur man använder stillbilds/ filml

 • Page 29 and 30:

  Intelligent autojustering Används

 • Page 31 and 32:

  zVad är det för skillnad mellan d

 • Page 33 and 34:

  zFör att ändra tagningsriktningen

 • Page 35 and 36:

  MENU/ inställningssökning Autopro

 • Page 37 and 38:

  Scenval Dessa lägen gör det möjl

 • Page 39 and 40:

  Funktioner som går att kombinera m

 • Page 41 and 42:

  Zoom Det går att förstora bilden

 • Page 43 and 44:

  Uppspelningszoom Används för att

 • Page 45 and 46:

  Tillfälligt roterad visning Denna

 • Page 47 and 48:

  zFör att spela upp burstbilder som

 • Page 49 and 50:

  3D-funktioner Den här kameran är

 • Page 51 and 52:

  3D-tagning Flera bilder tas medan k

 • Page 53 and 54:

  Uppspelning av bilder som är tagna

 • Page 55 and 56:

  Framrullad uppspelning Kontinuerlig

 • Page 57 and 58:

  Scenval för filmer Används för a

 • Page 59 and 60:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 61 and 62:

  Blixt 1 Fäll ner linsskyddet för

 • Page 63 and 64:

  Självutlösare 1 Fäll ner linssky

 • Page 65 and 66:

  Självutlösare I det enkla läget

 • Page 67 and 68:

  Suddighetseffekt Används för att

 • Page 69 and 70:

  Vid tagning i det intelligenta pano

 • Page 71 and 72:

  Burst-inställningar Kameran tar up

 • Page 73 and 74:

  EV Exponeringen går att justera f

 • Page 75 and 76:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 77 and 78:

  • Punkten [Vitbalans] går inte a

 • Page 79 and 80:

  Skärpa Det går att ändra hur sk

 • Page 81 and 82:

  Mätmetod Används för att välja

 • Page 83 and 84:

  Observera • Scenigenkänningsfunk

 • Page 85 and 86:

  Ansiktsavkänning I detta läge upp

 • Page 87 and 88:

  Blundningsreducering När man tar b

 • Page 89 and 90:

  Enkelt läge När stillbilder spela

 • Page 91 and 92:

  Indexvisning Används för att se f

 • Page 93 and 94:

  Bildspel med musik 1 Peka på (Bild

 • Page 95 and 96:

  Radera Används för att välja oö

 • Page 97 and 98:

  Skicka med TransferJet TransferJet

 • Page 99 and 100:

  Måla Används för att måla eller

 • Page 101 and 102:

  Retuschering Används för att retu

 • Page 103 and 104:

  Visningssätt Används för att st

 • Page 105 and 106:

  Skydda Används för att skydda lag

 • Page 107 and 108:

  Rotera Används för att rotera en

 • Page 109 and 110:

  Visningsinställningar Används fö

 • Page 111 and 112:

  MENU/ inställningssökning Antal b

 • Page 113 and 114:

  Filmformat Används för att ställ

 • Page 115 and 116:

  MENU/ inställningssökning Rutnät

 • Page 117 and 118:

  Auto-rotering När kameran vrids ru

 • Page 119 and 120:

  Rödögereducering Blixten utlöses

 • Page 121 and 122:

  Pip Används för att ändra instä

 • Page 123 and 124:

  MENU/ inställningssökning Languag

 • Page 125 and 126:

  Demonstrationsläge Det går att st

 • Page 127 and 128:

  HDMI-upplösning Används för att

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Används för att välja

 • Page 131 and 132:

  USB-anslutning Används för att v

 • Page 133 and 134:

  MENU/ inställningssökning Ladda n

 • Page 135 and 136: Strömsparläge Används för att s
 • Page 137 and 138: Eye-Fi Används för att ställa in
 • Page 139 and 140: Kalibrering Denna funktion används
 • Page 141 and 142: Skapa lagringsmapp Används för at
 • Page 143 and 144: Radera lagr.mapp Används för att
 • Page 145 and 146: Filnummer Används för att ställa
 • Page 147 and 148: Datum- & klockinst. Används för a
 • Page 149 and 150: För att titta på bilder på en h
 • Page 151 and 152: För att titta på bilder genom att
 • Page 153 and 154: MENU/ inställningssökning Observe
 • Page 155 and 156: Hur man använder mjukvaran Install
 • Page 157 and 158: Anslutning av kameran till en dator
 • Page 159 and 160: Hur man laddar upp bilder till en m
 • Page 161 and 162: Hur man bränner en filmskiva Det g
 • Page 163 and 164: För att skapa skivor med standardb
 • Page 165 and 166: Felsökning Om det skulle uppstå n
 • Page 167 and 168: Bildstabiliseringsfunktionen funger
 • Page 169 and 170: Det går inte att ta flera bilder i
 • Page 171 and 172: Bilden och ljudet avbryts av störn
 • Page 173 and 174: Varningsindikatorer och meddelanden
 • Page 175 and 176: Inga bilder • Det finns inga upps
 • Page 177 and 178: Bilddatabasfilfel Kan ej återstäl
 • Page 179 and 180: Minneskort De typer av minneskort s
 • Page 181 and 182: Batteripaket Angående uppladdning
 • Page 183 and 184: MENU/ inställningssökning Intelli
 • Page 185: MENU/ inställningssökning Transfe
 • Page 189 and 190: H Handskymning.....................
 • Page 191: Att observera angående licensen Pr