Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Observera • När den

Observera • När den digitala zoomen eller autofokuslampan används släcks autofokusramen, och i stället tänds en ram med en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen. • När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] är punkten [Ansiktsavkänning] fast inställd på [När skärmen vidrörs]. • Punkten [Skärpa] ställs in på [Multi-AF] i följande fall: – I det intelligenta autojusteringsläget – I det bättre autojusteringsläget – I bakgrundssuddighetsläget – I filmläget – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – I det enkla läget – När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] – När man ställer in skärpan genom att peka på LCD-skärmen • När fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på det motiv som följs. zSnabbval av föredraget motiv När man pekar på skärmen tänds en ram, och när man sedan trycker ner avtryckaren halvvägs ställs skärpan in på det som visas innanför den ramen. Peka på för att frigöra skärpan. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 80 SE

Mätmetod Används för att välja vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Mätmetod) t önskat läge (Multi) (Centrumvägd) (Spot) Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig. Kameran ställer in en välbalanserad exponering (flerfältsmätning). Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där (centrumvägd mätning). Enbart en viss del av motivet mäts (spotmätning). Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden. Spotmätningshårkors Rikta in hårkorset över motivet. Observera • I filmläget går det inte att välja [Spot]. • Om mätmetoden är inställd på något annat än [Multi] blir punkten [Ansiktsavkänning] fast inställd på [När skärmen vidrörs]. • Punkten [Mätmetod] ställs in på [Multi] i följande fall: – I det intelligenta autojusteringsläget – I det bättre autojusteringsläget – I bakgrundssuddighetsläget – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – I det enkla läget – När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 81 SE