17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Verkoopsvoorwaarden

TICKETRESERVATIE & BETALING

• Online: www.ccleopoldsburg.be:

na reservatie ontvang je van ons de

betalingsinstructies (per mail). Alle

gangbare betalingsmogelijkheden

zijn beschikbaar, maar betalen met

cultuurcheques, vrijetijdspas of begeleiderspas

kan enkel aan de balie. Als

je online betaalt, kan je onmiddellijk je

ticket(s) afdrukken of downloaden op

je smartphone. Kies je voor betaling

per overschrijving, dan dien je binnen

de 8 dagen te betalen, anders vervalt

je order.

• Telefonisch: tel. 011/34 65 48: na reservatie

sturen wij je een factuur. Deze

dien je binnen de 8 dagen te betalen,

anders vervalt je reservatie. Gereserveerde

tickets moeten ten laatste een

half uur voor aanvang van de voorstelling

worden afgehaald aan de balie.

• Balie: Je kan hier cash betalen, met

cultuurcheques (*) of via bancontact.

De balie is ook telkens geopend vanaf

1 uur voor de voorstelling. Je kan

dan wel énkel voor deze voorstelling

tickets kopen en dus niét voor andere

voorstellingen.

(*) CC Leopoldsburg accepteert cultuurcheques

van zowel Sodexo als

Edenred. Je kan enkel aan de balie

tickets voor de avondvoorstellingen

betalen met deze cheques. Let wel:

op deze cheques kan geen wisselgeld

worden teruggegeven. Het bedrag dat

je met de cheque(s) betaalt moet dus

gelijk zijn aan of lager dan de ticketprijs.

• Per post: Je tickets per post laten opsturen

kost je € 3 verwerkingskosten

per bestelling.

• Boekingsfee: Bij de prijs van elk ticket

zijn telkens € 3 reservatie- en administratiekosten

inbegrepen.

KORTINGEN

Kortingen zijn nooit combineerbaar!

Voor een overzicht van onze prijstypes

zie p. 9.

• Schootplaatsen (0-2 jaar)

Kinderen tot 2 jaar die op de schoot

zitten mogen gratis binnen, enkel van

toepassing bij kinderactiviteiten, tenzij

deze geschikt zijn voor kinderen jonger

dan 2 jaar.

• Kinderkorting (8-15 jaar)

Enkel van toepassing voor kinderen

van 8-15 jaar en enkel bij avondvoorstellingen

die wij als kindvriendelijk

klasseren, betalen kinderen slechts € 8

per ticket. De juiste info krijg je aan de

balie van het cultuurcentrum.

• TROEPkaart (16-25 jaar)

Jongeren van 16–25 jaar betalen met

de Troepkaart slechts € 8 per ticket

(uitz.: shows met vermelding BK & GK).

Je kunt een Troepkaart aanvragen aan

de balie op vertoon van je identiteitskaart.

Opgelet: je hebt de code op je

kaart nodig om aan dit lagere tarief te

kunnen boeken. Eens je de kaart hebt,

kan je er ook online mee boeken.

• Vriendenprijs

Voor de houders van een vriendenpas.

Meer info op p. 8.

• Gezinsspaarkaart

Spaar € 1 per ticket met je gezinsspaarkaart

van de Gezinsbond. Je koopt

vooraf tickets aan de gewone prijs en

vanaf een uur voor de voorstelling kan

je de korting komen claimen aan de

balie. Meer info: zie www.gezinsspaarkaart.be.

Enkel geldig voor tickets van

familievoorstellingen.

• Groepskorting

Voor een groep vanaf 10 personen is

er € 1/ticket korting, kan enkel via de

balie (enkel van toepassing op de basisprijs,

niet van toepassing bij GK). TIP:

een familiefilm of familievoorstelling

zijn ideaal voor kinderfeestjes!

• Begeleiderspas

Begeleiders van mensen met een beperking

mogen gratis naar de voorstelling

als ze in het bezit zijn van een erkende

begeleiderspas. Hiermee moet

je je aan de balie aanmelden, online

boeken kan in dit geval niet.

• Vrijetijdspas

Als houder van een vrijetijdspas, betaal

je slechts de helft van de prijs. Dit kan

enkel via de balie.

TOEGANKELIJKHEID

De plaatsen voor rolstoelgebruikers

bevinden zich vooraan in de zaal. Als je

hier gebruik van wil maken, gelieve dit

dan te melden als je tickets bestelt aan

de balie of telefonisch. Vermeld ook

of je een zitplaats van de schouwburg

gebruikt of je eigen rolstoel. Begeleiders

met een erkende begeleiderspas

krijgen een gratis ticket. Dit kan enkel

aan de balie op vertoon van deze pas

en dus niet online.

KLANTVRIENDELIJKHEID

• Tickets teruggeven

Je kan je tickets teruggeven uiterlijk de

werkdag voor 15 uur vóór de voorstelling.

De openingsuren van de balie vind

je op p. 8 of www.ccleopoldsburg.be.

Je krijgt dan van ons een tegoedbon

ter waarde van de tickets, verminderd

met € 3 verwerkingskosten per ticket.

De tegoedbon is één jaar geldig.

VARIA

• Vestiaire

Vestiaire is gratis maar verplicht. Als de

vestiaire niet open is, mag je jouw jas

meenemen in de schouwburg.

• Opnametoestellen en smartphones

Fotograferen of filmen in de schouwburg

is verboden. Mobiele telefoons

worden uitgeschakeld.

• Laatkomers

Laatkomers worden slechts binnengelaten

als de voorstelling dit toelaat.

• Drank en snoep

Eten, drinken of snoepen in de

schouwburg is niet toegelaten. Voor en

na de voorstelling of tijdens de eventuele

pauze kan je hiervoor terecht in

CCkaffee.

ADRESSENBESTAND

Zoals bepaald in de wet op de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer

van 8 december 1992 en - vanaf

mei 2018 - in de GDPR of General Data

Protection Regulation (Algemene Verordening

Gegevensbescherming) worden

adresgegevens enkel gebruikt om

je te informeren over ons programma

en dus niet vrijgegeven voor commerciële

doeleinden of ter inzage gegeven

aan derden. Je hebt het recht deze gegevens

in te kijken en te verbeteren of

te laten schrappen. Bij het boeken van

een ticket online of aan de balie kan je

aangeven of je onze mailings - en zo ja

welke - wil ontvangen of niet. Klanten

die gedurende vijf jaar geen betaalde

activiteit van het cultuurcentrum bijwoonden,

worden uit onze mailinglist

geschrapt.

TIP

• Cadeaubon

Verkrijgbaar aan de balie van cc Leopoldsburg

of bestellen via www.ccleopoldsburg.

be.

• E-zine

Inschrijven kan via de website of bij het

bestellen van tickets.

• Magazine of vormingsbrochure

Op simpel verzoek sturen we je deze

gratis op.

Bij het bestellen van tickets kan je ook

aangeven of je dit wil ontvangen.

Niettegenstaande grondig nazicht zijn

drukfouten en vergissingen steeds

mogelijk. De correcte gegevens zijn

deze die je aan de balie krijgt.

100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!