17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© Astrid Bultijnck © Senne Van Loock

Het WOLK

Maan

Theater De Spiegel

Allemaal Beestjes

Familie

Zondag 26/11/2023 - 14.00 uur - 2+ - € 6 / € 8

Morgen ga ik op bezoek. Mijn rugzak staat al klaar. Met

wat drinken en een koek. Maar hoe geraak ik daar?

Met een touwtje om te klimmen of grote vleugels op

mijn rug. Luchtballonnen aan mijn haren. Of bouw ik

een gigantische brug?

Een raket dat heb ik nodig, dan vlieg ik door de

lucht. Langs de melkweg en de sterren of meteen in

vogelvlucht.

Dan kom ik bij jou op de thee met zicht op de

wereldbol, heel klein. Picknicken op de maan, hoe

geweldig zou dat zijn ...

Het WOLK neemt je mee op een visuele

ontdekkingsreis naar plekken waar geen mens ooit

al is geweest. Zet je schrap om mee te zweven naar

het onbekende en voor een ontmoeting die in de

sterren stond geschreven. ‘Maan’ is een beeldende

belevingsvoorstelling voor de allerkleinsten waar ook

jij nog van zal dromen.

Productie: Het WOLK

Familie

Zondag 10/12/2023 - 14.00 uur - 1,5 tot 4 jaar

- € 6 / € 8

Onder iedere vierkante meter vinden we honderden

kriebelbeestjes… Lief, vies, minuscuul, fascinerend…

Insecten! We denken dat we ze kennen. Toch blijven

ze ons verbazen en spreken ze tot onze verbeelding.

Ook de allereerste filmmakers waren gefascineerd

door de overdonderende grootsheid van zoveel

kleins.

Cinema De Spiegel jongleert met de roots van de

cinema: van Lumière over de eerste filmexperimenten

van kunstenaars tot wetenschappelijk filmmateriaal.

In de schatkamer van filmarchieven ontdekte

Theater De Spiegel oude filmfragmenten waarin

insecten de hoofdrol spelen. Dat allereerste

beeldmateriaal wordt op verschillende manieren en

schermen geprojecteerd. Plastische kunstobjecten,

geïnspireerd op de wonderlijke insectenwereld,

verrijken de voorstelling. Een harpiste en violiste

zorgen live voor een zoemende muzikale en

theatrale begeleiding. Cinema De Spiegel verrast

met een verwonderlijk multimediaal ciné-concert.

62

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!