17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TICKETBEURS:

START TICKETVERKOOP

VROEGBOEK VOOR

ONZE VRIENDEN

De ticketbeurs is dé start van de losse ticketverkoop

van het nieuwe seizoen. Vanaf vrijdag 12 mei om 13.00

uur kan je zowel online via www.ccleopoldsburg.be,

telefonisch als aan de balie tickets kopen voor de

voorstellingen én de cursussen en workshops.

Op zaterdag 13 mei is onze balie extra geopend

als helpdesk (011 34 65 48) en kan je ook fysiek

langskomen om je kaartjes te boeken van 10.00 uur

tot 13.00 uur.

Onze vrienden van vorig seizoen kunnen vroeger

boeken én aan de laagste prijs. Zo heb je de meeste

kans op de beste plaatsen in onze schouwburg en

op tickets voor gegeerde voorstellingen. Het is dus

mogelijk dat bij de start van de ticketbeurs enkele

voorstellingen al (bijna) uitverkocht zijn.

Als vriend kan je al online boeken vanaf zaterdag 29

april om 10.00 uur en moet je niet wachten tot vrijdag

12 mei. Onze balie is extra geopend als helpdesk en

telefonische bereikbaar van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Boek je liever niet online, dan kan je ook je vooraf

ingevuld reservatieformulier afgeven en dit vanaf

maandag 24 april.

Dus vrienden … hou je mailbox in de gaten, je wordt

persoonlijk verwittigd!

Wil je volgend seizoen ook vroeger boeken?

Word dan Vriend! Meer uitleg op p. 8.

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!