17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Cindy Van Briel

Stijn Kolacny

Klassiek Revisited (akoestisch)

Bells Lab

Lecture Performance

Buitenbeentje

Zondag 14/01/2024 - 20.15 uur - € 15 / € 18

Stijn Kolacny speelt al sinds zijn kinderjaren klassieke

piano. Samen met zijn broer Steven maakte hij als

vierhandig pianoduo verschillende internationaal

bekroonde albums met muziek van o.a. Antonin

Dvořák en Johannes Brahms.

In de voorstelling ‘Klassiek Revisited’ speelt Stijn zelf

piano. Hij laat zich op het podium vergezellen door

zijn neef Jef Kolacny (piano) en vier strijkers.

‘Klassiek Revisited’ gaat op zoek naar de relevantie

van klassieke muziek anno 2023. Komen aan bod:

dromerige en melancholische werken van o.a. Arvo

Pärt, Nils Frahm, Philip Glass, Max Richter, Hania Rani,

Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds, Dustin O’Halloran

... Een intieme voorstelling die het jachtige, moderne

leven doet vertragen en even op pauze zet.

Stijn Kolacny: piano, Jef Kolacny: piano, strijkkwartet:

Andreas Moulin (viool), Chika Sasaki (viool), Marjan

Bosmans (altviool), Tine Anthonis (cello)

www.stijnkolacny.com

Buitenbeentje

Donderdag 18/01/2024 - 20.15 uur - € 13

verwenvoorstelling

Een beiaard is een typisch instrument van de Lage

Landen. De Belgische beiaardcultuur werd in

2014 door de Unesco als voorbeeldcultuur voor

immaterieel erfgoed erkend. Het is ook nog eens

het grootste muziekinstrument ter wereld. Toch is

er heel wat mysterie en dat komt in de eerste plaats

omdat de klokken meestal goed verstopt zitten hoog

boven in een toren. Vanavond staat er een beiaard

met 44 klokken op het podium, goed voor 1200 kilo

klokkenbrons.

Jan Verheyen - stadsbeiaardier van Hasselt en

Pelt, leerkracht aan de befaamde Koninklijke

Beiaardschool van Mechelen en bezieler van Bells

Lab - onthult alle geheimen van dit mysterieuze

instrument. Hij duikt de geschiedenis in, vertelt

anekdotes en droomt over de toekomst. Het

verhaal wordt muzikaal opgeluisterd met muziek

van vroeger en nu, van de eerste composities voor

beiaard, over bewerkingen van allerhande muziek tot

de vernieuwende hedendaagse mogelijkheden.

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!