17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ida van Dril

De Vliegende Hollander

Zondag 29/10/2023 - 14.00 uur - 7+ - € 6 / € 8

Familie

Een spookverhaal dat ons leert om niet bang te zijn.

Na een lange tijd van binnen blijven wil iedereen

weer naar buiten.

Varen.

Vliegen.

De zee op.

Ida niet.

Zij is bang, blijft liever nog even thuis.

Met haar hondje.

En waarom zou ze naar buiten gaan?

Ze droomt van strand, bos en zee en creëert haar

eigen mysterieuze avonturen.

Maar altijd binnen.

Binnen is veilig want buiten vliegt een spookschip,

toch?

Verhalenverteller Ida van Dril (‘Joris en de draak’,

‘De Rattenvanger’, ‘Kodo, het magische geheim

van de samurai’) duikt op eigenzinnige wijze in

dit mysterieuze verhaal. Onder regie van Fred

Delfgaauw (‘Paradijsvogels’) dompelt Ida je onder

in een waargebeurde leugen. Een spannende en

grappige voorstelling met laffe helden en heldhaftige

lafaards. Voor iedereen vanaf 7 jaar die nog niet weet

dat bang zijn helemaal niet eng hoeft te zijn.

Met:

Ida van Dril - spel, tekst

Fred Delfgaauw - regie, tekst

Rosa Peters - regieassistent

Bas van der Zouwen - techniek

Roel Boon - muziek

Studio Peer, Monique Masolijn - productie

Familie evenement

Kinderkunstendag

Zondag 19/11/2023 - 14.00 - 17.00 uur - 3+ - gratis!

Onze interpretatie van ‘Kunstendag voor kinderen’

is intussen een stevige, jaarlijkse traditie geworden.

Op die dag maken kinderen bij ons kennis met kunst

en cultuur in allerlei vormen door gratis activiteiten,

demo’s, ateliers, … Zodat de kleintjes niet zonder

energie vallen (alsof dat kan), is er een kleurrijk buffet

voorzien voor de kleine honger tussendoor.

Wat er allemaal op de planning staat, blijft nog even

geheim (lees: wij weten het ook nog niet), maar vanaf

november vind je het volledige programma terug

op onze website. Zet alvast de datum met stift in de

agenda.

61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!