17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kerstchocolade

woensdag 13/12/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 27 (vriendenprijs) / € 29 (basisprijs)

Je krijgt uitleg over chocolade en hoe je die op temperatuur

brengt. Daarna worden de deelnemers in groepjes

verdeeld. De ene groep maakt een mandje om te vullen,

de andere studentenhaver en flikken (chocoladeschijfjes)

en de derde groep vult pralines en smeert ze toe. Daarna

wisselen de groepen tot iedereen alles eens heeft kunnen

proberen.

De lekkernijen in kerstthema worden vervolgens in het

mandje gelegd voor thuis.

Plaats:

Begeleiding:

Buurthuis Heppen

Choc-o-fieke

Boost je immuunsysteem

woensdag 07/02/24 | 19.00 - 22.00 uur

| € 35 (vriendenprijs) / € 37 (basisprijs)

In de winter kan ons lichaam extra ondersteuning

gebruiken om zich te beschermen tegen bacteriën en

virussen. Daartoe heeft de natuur rondom ons heel wat

te bieden. Je maakt in deze workshop kennis met diverse

kruiden en hun eigenschappen.

We maken vlierbessensiroop, een borstbalsem en een Fire

Cider - een oude, traditionele remedie tegen verkoudheid

en griep - op basis van alledaagse keukeningrediënten.

Na afloop krijg je een receptenbundel mee naar huis.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

cultuurcentrum

Find Your Nature (Ilse Plessers)

Meebrengen: snijplankje en

keukenmesje

91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!