17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Overzicht per genre - podium

Buitenbeentje

p. 30

p. 35

p. 38

p. 43

p. 43

p. 51

p. 52

p. 55

p. 56

09/11/2023

25/11/2023

07/12/2023

14/01/2024

18/01/2024

11/02/2024

09/03/2024

15/03/2024

23/03/2024

Delphine Lecompte - Kies maar zelf een titel

Petticoat - Lang zullen we leven!

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Kerstconcert met Jelle Cleymans

Stijn Kolacny - Klassiek Revisited

Bells Lab - Lecture Performance

Rode Boom - Realiteiten

Just Music

Tumbling Clouds

Aimé’s Big Band met Yannick Bovy

Muziek uit de lage landen

p. 19

p. 21

p. 26

p. 31

p. 31

p. 36

p. 40

p. 46

p. 47

p. 58

01/10/2023

07/10/2023

22/10/2023

10/11/2023

12/11/2023

01/12/2023

16/12/2023

27/01/2024

2/02/2024

29/03/2024

Bart Herman - Volwassen en Gestreken

The Starlings - Dream In Full Color

Willy Sommers - De soundtrack van mijn leven

Stef Bos - Bloemlezing

Connie Neefs, Hannelore, Micha Marah - Het is een mooi verhaal

Philippe Robrecht - Verbroedering

Little Kim - Moederland

Erik Van Neygen - Over 7 bruggen

Fixkes - Kvraaghetaan

Jonas Winterland - Retrospect - 10 jaar Jonas Winterland

Muzikale ode

p. 17

p. 27

p. 39

p. 42

p. 52

p. 53

29/09/2023

28/10/2023

15/12/2023

13/01/2024

17/02/2024

08/03/2024

A Pink Floyd Experience

The Bootleg shadows

Lou Cocker - The Real Joe Cocker tribute

Astor & Patrick Riguelle - Le coeur est voyageur

HELP! A Beatles Tribute

Fleetwood Mac: The Incredible Story - The Cosmic Carnival

Stand-up comedy

p. 20

p. 25

p. 37

p. 39

p. 41

p. 57

06/10/2023

21/10/2023

02/12/2023

09/12/2023

12/01/2024

28/03/2024

Han Solo - Retro

Jeroen Verdick - Alleen

Yannick Noben - Limburgsnieuwjaarsoverzicht 2023

Jasper Posson - Vastbenoemd

Joost Van hyfte - BIER Kom toch maar met de fiets

Jade Mintjens - Bedankt om te komen

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!