17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Buikdansen

donderdag 09-16-23/11/23 | 18.30 - 19.30 uur

| € 30 (vriendenprijs) / € 33 (basisprijs)

Wiegende heupen, sierlijke bewegingen, prachtige

muziek en rinkelende heupsjaals. Buikdansen is gezond

voor lichaam en geest én het is vooral ook superleuk om

te doen! Heb je dit altijd al willen proberen? Dan is dit je

kans!

Coach Johanna introduceert je in de wereld van 1001

Nachten.

Plaats:

Begeleiding:

Johanna)

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Johanna Rediers (Bellydance by

sportieve/loszittende kledij en een

flesje water

Schilderen met wol

zaterdag 18/11/23 | 10.00 - 12.30 uur

| € 48 (vriendenprijs) / € 50 (basisprijs) / incl. materiaal

Maak je schilderij met lontwol!

Gekleurde wolvezels zijn een verrassend alternatief voor

verf en penselen. We gebruiken enkel wol ..., geen water,

zeep, naald, verf of lijm.

Je gaat naar huis met 2 unieke schilderijtjes.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Crea Fibers

88

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!