17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Moderne schaal in papier

woensdag 22-29/11/23 | 19.30 - 22.00 uur

| € 22 (vriendenprijs) / € 25 (basisprijs) / incl. materiaal

Heb je zin om zelf een moderne schaal te maken? In de

eerste les gaan we aan de slag met papier en houtlijm in

een plastieken kom of schaal naar keuze. De tweede les

wordt besteed aan de afwerking van de vorm naar eigen

smaak. Het is een leuk proces en het resultaat oogt fris

en modern.

Plaats:

cultuurcentrum

Begeleiding: Mariejo Drees

Meebrengen: plastieken kom of schaal in de vorm

die je wil maken, 2 kommetjes om lijm in te mengen,

servetten of soortgelijk papier in kleur waarin je de schaal

wil maken, houtlijm en middelgroot penseel.

Limburgse vlaaien

donderdag 23/11/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 25 (vriendenprijs) / € 27 (basisprijs)

We bakken twee lekkere taarten met een zelfgemaakte

of kant-en-klare bodem en hebben aandacht voor het

beperken van suikers en vetten.

Plaats:

Buurthuis Heppen

Begeleiding: Rita Huysmans

Meebrengen: schort, keukenrol, 2

keukenhanddoeken, 2 ovenbestendige taart vormen in

metaal of silicone, doos om 2 taarten in te vervoeren

Kintsugi

donderdag 23/11/23 | 19.30 - 22.00 uur

| € 27 (vriendenprijs) / € 29 (basisprijs)

Wat gaan we doen: eerst maken we iets kapot -

bijvoorbeeld een kom meebrengen van thuis of de

kringwinkel - maar zodanig dat het geen ingewikkelde

breuk is. Dan gaan we met lijm en goudpoeder de schaal/

pot/vaas terug aan elkaar lijmen.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Denise Vaes

89

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!