17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Klein tasje vilten

zaterdag 25/11/23 | 10.00 - 14.00 uur

| € 57 (vriendenprijs) / € 59 (basisprijs) / incl. materiaal

Vilt is een niet-geweven textielsoort waarmee je vanalles

kan doen, zoals in dit geval een vilten tasje maken in je

favoriete kleuren. Dat is mooi, uniek én handig om al je

spulletjes in te stoppen.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Marjon Verhoeven en

Dea van Dongen (vilt met verve)

Portret met natuurlijk licht

donderdag 30/11/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 10 (vriendenprijs) / € 12 (basisprijs)

© Sonja Bruggeman

Het is misschien wel één van de meest bekende en

mooiste vormen van fotografie: portretfotografie. Je

leert met welke instellingen je best werkt en hoe je het

bestaand licht kan gebruiken. Daarnaast leer je omgaan

met een model en weet je voortaan wat je kan doen met

de achtergrond.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

cultuurcentrum

Sonja Bruggeman

fototoestel (geen gsm)

De perfecte borrelplank

maandag 04/12/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 25 (vriendenprijs) / € 27 (basisprijs)

Je doet iedereen versteld staan als je met kerst deze

lekkere borrelplank serveert. Omdat het oog ook wat wil,

maken we er een perfect plaatje van!

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, 2 keukenhanddoeken,

aardappelmes en doos voor restjes

90

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!